Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Eğlenceli Atletizm Antrenman Programının 12-14 Yaş Arası Çocuklarda Özgüven Düzeyine Etkisi
Bu çalışmanın amacı, eğlenceli atletizm antrenman programının çocuklarda özgüven düzeyini etkileyip etkilemediğinin araştırılmasıdır. Çalışmanın örneklem grubu Ankara Keçiören Hacı Sabancı Ortaokulu’nda okuyan 12-14 yaş grubu 160 öğrenci oluşturmaktadır. 8 haftalık sürecin öncesinde ve sonrasında hem kontrol hem denek gruplarına Piers Harris özgüven anketi (1984) uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 15.0 istatistik paket program kullanılmıştır. Araştırmaya katılan deney ve kontrol gurubu arasında sontest bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir (P<0,05). Araştırmaya deney gurubu olarak katılan deneklerin öntest – sontest karşılaştırılmasında, öntest ve sontest değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir (P<0,05). Bu karşılaştırmalarda sontest değerlerinin öntest değerlerinden yüksek olduğu bulunmuştur. Sonuç olarak, eğlenceli atletizm antrenman programına katılan 12-14 yaş grubu bireylerin özgüven düzeylerinin incelenmesi amacı ile yapılan araştırmada, deney grubuna uygulanan eğlenceli atletizm antrenman programının çocukların özgüven düzeylerinde anlamlı farklılığa neden olduğu bulunmuştur. Bu bağlamda eğlenceli atletizm antrenman programının 12-14 yaş grubu çocuklarda özgüven özelliklerini olumlu yönde etkilediğini söyleyebiliriz.

Keywords
Özgüven, Atletizm, Çocuk, Egzersiz

Advanced Search


Announcements

    Call for papers

    Dear authors,

    We only accept topics related to different disciplines of sport sciences since the first issue of our fifth volume. Therefore, please do not submit any kinds of research which is not directly connected to the sports field. Also be sure that you formatted your proposals according to the author guidelines of the journal. Submitting your articles to our journal will definitely mean that your articles haven't been published or sent elsewhere for publication. 

    Our journal solely functions on open access policy and we would definitely be happy to see that authors are exploring and using articles printed in our journal. Address :ISCSA Office: Menekse Sok. No:7/71 Balkanoglu Is Hani Kizilay, Cankaya, Ankara, TURKEY
Telephone :03123190289 Fax :03123190289
Email :editor@iscsjournal.com - turkmenm@yahoo.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri