Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


PROFESYONEL FUTBOLCULARIN SEÇİLMİŞ FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN PROFESYONELLİK YILI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRI
Bu çalışmada amaç; Türkiye Süper Liginde yer alan bir takımın futbolcularının profesyonellik sürelerine göre, seçilmiş fiziksel ve fizyolojik özellikleri arasında fark olup olmadığının belirlenmesidir. Araştırmaya Türkiye Süper Liginde yer alan bir takımın 29 profesyonel futbolcusu gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcıların yaş, boy, vücut ağırlığı ve kitle indeksleri, vücut yağ oranı, yağsız vücut kütlesi, vücut sıvı toplamları, esneklik, bacak kuvveti, dikey sıçrama ve anaerobik güç özellikleri belirlenmiştir. Verilerin analizinde, SPSS (Ver. 14) paket programında yer alan Mann-Whitney U testi kullanılmış, yanılma düzeyi (?) 0,05 olarak kabul edilmiştir. Sonuç olarak; çalışmada bakılan 11 adet fiziksel ve fizyolojik parametreden, futbolcuların profesyonellik yılına göre sadece 2 parametre için farkın istatistiksel olarak önemli bulunması, profesyonel sporculuk süresinin fazlalığı ya da azlığının, futbolcuların bu çalışmada ölçülmüş fiziksel ve fizyolojik özellikleri üzerine kısıtlı bir etkisinin olduğunu düşündürebilir.

Keywords
Futbol, Profesyonellik Yaşı, Esneklik, Dikey Sıçrama, Bacak Kuvveti, Anaerobik Güç

Advanced Search


Announcements

    Call for papers

    Dear authors,

    We only accept topics related to different disciplines of sport sciences since the first issue of our fifth volume. Therefore, please do not submit any kinds of research which is not directly connected to the sports field. Also be sure that you formatted your proposals according to the author guidelines of the journal. Submitting your articles to our journal will definitely mean that your articles haven't been published or sent elsewhere for publication. 

    Our journal solely functions on open access policy and we would definitely be happy to see that authors are exploring and using articles printed in our journal. Address :ISCSA Office: Menekse Sok. No:7/71 Balkanoglu Is Hani Kizilay, Cankaya, Ankara, TURKEY
Telephone :03123190289 Fax :03123190289
Email :editor@iscsjournal.com - turkmenm@yahoo.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri