Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


12 Haftalık Rekreatif Etkinliklerin Kadın Hükümlülerin Sürekli Kaygı Düzeyine Etkisi
Background: Cezaevleri, hükümlülerin kendileriyle yüzleştikleri, yaşamlarıyla ilgili kaygılarının olduğu bir ortamdır. Rekreatif etkinlikler bu kaygılarını azaltmada ne kadar etkili olabilir? Amaç: 12 haftalık rekreatif faaliyetlerin ceza ve tevkif evinde bulunan kadın hükümlülerin sürekli kaygı düzeylerine etkisini incelemektir. Yöntem: Çalışmanın örneklemini Kandıra açık ceza ve tevkifevinde bulunan 23 uygulama ve 22 kontrol olmak üzere 45 kadın oluşturmuştur. Bu deneysel bir çalışmadır. Gerekli izinler alındıktan sonra, hazırlanan program hükümlülere bulundukları ortamda uygulanmıştır. Haftada 2 gün ve günde 1.5 saat olmak üzere toplam 12 hafta sürmüştür. Aktivite programını, müzik, dans, meditasyon, sportif faaliyetler, eğlenceli yarışmalar, film ve videolar içermiştir. Veriler, program başlangıcında ve bitiminde uygulanan ön test ve son testlerden elde edilmiştir. Veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ve Spielberger sürekli kaygı envanteri kullanılmıştır. Güvenirlilik katsayısı (Cronbach's Alpha) ,873 olarak bulunmuştur. Veriler SPSS 18.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Analizde tanımlayıcı istatistikler ve Wilcoxon Testi uygulanmıştır. Anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir. Bulgular: Kontrol grubunun ön test ve son testleri arasında ilişki bulunamazken uygulama grubunun ön test ve son test puanları arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Sonuç: 12 haftalık rekreatif aktivitelerin, kadın hükümlülerin sürekli kaygı düzeyleri üzerine olumlu etkisi olduğu görülmüştür.

Keywords
Hükümlü, Rekreasyon Aktiviteleri, Sürekli Kaygı

Advanced Search


Announcements

    Call for papers

    Dear authors,

    We only accept topics related to different disciplines of sport sciences since the first issue of our fifth volume. Therefore, please do not submit any kinds of research which is not directly connected to the sports field. Also be sure that you formatted your proposals according to the author guidelines of the journal. Submitting your articles to our journal will definitely mean that your articles haven't been published or sent elsewhere for publication. 

    Our journal solely functions on open access policy and we would definitely be happy to see that authors are exploring and using articles printed in our journal. Address :ISCSA Office: Menekse Sok. No:7/71 Balkanoglu Is Hani Kizilay, Cankaya, Ankara, TURKEY
Telephone :03123190289 Fax :03123190289
Email :editor@iscsjournal.com - turkmenm@yahoo.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri