Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Çocuk ve Gençlerin Televizyonda Maç İzleme Alışkanlıklarının Spordaki Şiddet Eylemlerine Etkileri
Medya ve iletişim alanında gelişen teknolojiler sporun ve özellikle futbolun ticarileşmesinde (endüstrileşmesinde) önemli bir rol oynamıştır. Medyanın görsel unsurlarından olan Televizyon kanalları, spora yatırdıkları büyük rakamları şifreli yayıncılık ile karşılamaya çalışırken, endüstrileşen sporda kulüpler için büyük ekonomik kazançlar yaratırmıştır. Türkiye’ye 1990’lı yıllardan itibaren yerleşen şifreli yayıncılık spor yayını değiştirdiği gibi spor seyircisi üzerinde önemli değişikler yaratmıştır. Bireyler gelir dağılımları ve ikamet durumlarına göre ya stadyumlara, ya da ev ve kafe/kıraathane/pastane gibi toplu izleme yerlerinde ücret ödeyerek müsabaka izlemeye başlamıştır. Özellikle kafe/kıraathane/pastane gibi toplu izleme yerleri ekonomik döngü sağladıkları gibi yeni bir kültür de oluşturmuştur. Bu çalışmanın amacı, gençlerin ve çocukların maç izleme alışkanlıklarının patolojik (anormal, şiddet, kriminal) davranışları sergilemede etkili olup olmadığını ortaya koymaktır. Çalışmada kafe/kıraathane/pastane gibi toplu izleme mekânları ile ev ortamlarında maç izleyen; değişik yaş, cinsiyet ve gelir dağılıma sahip bireylerin tuttukları takıma, rakip takıma ve hakemlere yönelik bakış açıları karşılaştırılmaya çalışılmaktadır. Bunun için Batman ilinde ikamet eden, lisede öğrenim gören 13-19 yaş aralığında bulunan 110 kız, 206 erkek öğrenciye 24 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Anket çalışmasından elde edilen veriler SPSS 21.0 programı ile analiz edilmiştir. Çalışma örnekleminde yer alan çocuk ve gençlerin fanatizme dair olumlu algılarının olduğu görülmüştür. Kızların % 65,5’i, erkelerin de % 68’i kendilerini fanatik olarak gördüklerini belirtmiştir. Bireylerin % 27,8’i televizyon ekranlarındaki bütün maçları izlediklerini, % 56’sı bazı maçları izlediklerini, % 16,1’i ise çok az müsabaka izlediklerini beyan etmiştir. Söz konusu çalışmada en önemli hususlardan biri maç izleme sıklığı fazla olan bireylerin tuttukları takıma, rakip takıma ve hakemlere daha fazla küfrettiklerini ve maç izlerken etrafındaki nesnelere zarar verdiklerini söylemeleridir. Yine kafe/kıraathane/pastane gibi toplu izleme yerlerinde müsabaka seyreden çocuk ve gençler, ev ortamlarında aile üyeleriyle beraber maç izleyenlere göre kendi takımlarına, rakip takıma ve hakemlere karşı daha saldırgan olduklarını, küfrettiklerini; maç izleme esnasında nesnelere zarar verdiklerini beyan etmiştir.

Keywords
Spor ve şiddet, Maç izleme alışkanlığı, Televizyon ve spor

Advanced Search


Announcements

    Call for papers

    Dear authors,

    We only accept topics related to different disciplines of sport sciences since the first issue of our fifth volume. Therefore, please do not submit any kinds of research which is not directly connected to the sports field. Also be sure that you formatted your proposals according to the author guidelines of the journal. Submitting your articles to our journal will definitely mean that your articles haven't been published or sent elsewhere for publication. 

    Our journal solely functions on open access policy and we would definitely be happy to see that authors are exploring and using articles printed in our journal. Address :ISCSA Office: Menekse Sok. No:7/71 Balkanoglu Is Hani Kizilay, Cankaya, Ankara, TURKEY
Telephone :03123190289 Fax :03123190289
Email :editor@iscsjournal.com - turkmenm@yahoo.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri