Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Uydu TV Yayıncılığının Tarihi ve Türkiye'de Uydu Televizyonculuğu Pazarı
Bu çalışma iletişim teknolojilerinin dijitalleşmesi sonucunda ortaya çıkan ilk büyük gelişme olan uydu yayıncılığı ve onun Türkiye’deki yansımalarını incelemektedir. Televizyon yayıncılığının küreselleşmesinde ilk büyük kilometre taşı olan uydu yayıncılığı mecranın gelişmesine büyük katkılar sağlamıştır Uydu yayıncılığı televizyon mecrasının yayın kalitesini arttırırken coğrafi erişimini de genişletmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde uydu yayıncılığının dünyadaki ve Türkiye’deki tarihçesine yönelik kavramsal bir araştırma yapılmıştır. Araştırmanın uygulama bölümünde ise Türkiye’de 2015 yılında Türksat Uydusu aracılığı ile yayın yapan 160 televizyon kanalı ile ilgili bir analiz yapılmıştır. Türkiye’de uydu platformunu kullanarak yayın yapan televizyon kanallarının ekonomik yapısı incelenmiş ve kanalların işletme yapısı ile ilgili bir analiz yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda uydu platformu aracılığı ile yayın televizyon kanallarının bu platformun dışında kalan platformları da yayınlarını yaymak amacıyla kullandığı, televizyon kanallarının sahiplerinin medyanın farklı kollarında da yatırımlar yaptığının altı çizilmiştir. Türksat uydusu aracılığı ile yayın yapan televizyon kanalları daha çok tematik yayıncılık yapmakta, ekonomik gelirlerini reklamlardan sağlamaya çalışsa da sermaye sahipleri medya yatırımlarının dışında farklı iş kollarında da yatırımlar yaptığı görülmüştür. Sadece uydu platformundan yayın yapan televizyon kanallarının yeni medya ile yakınsamasında gecikmeler yaşanırken, bu televizyon kanalları diğerlerine göre daha fazla ekonomik sorun yaşamaktadır. İletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler sonucunda yeni medya ve pek çok TV yayın platformu ortaya çıkmıştır. Uydu platformu televizyon yayıncılığında tek başına güçlü bir platform olmamaktadır. Kanallar uydu yayınlarının yanında diğer mecraları da kullanarak daha fazla sayıda insana ulaşmaya çalışmaktadır.

Keywords
Televizyon, Uydu Yayıncılığı, Türkiye’de Uydu Yayıncılığı, Türksat Uydu.

Advanced Search


Announcements

    Call for papers

    Dear authors,

    We only accept topics related to different disciplines of sport sciences since the first issue of our fifth volume. Therefore, please do not submit any kinds of research which is not directly connected to the sports field. Also be sure that you formatted your proposals according to the author guidelines of the journal. Submitting your articles to our journal will definitely mean that your articles haven't been published or sent elsewhere for publication. 

    Our journal solely functions on open access policy and we would definitely be happy to see that authors are exploring and using articles printed in our journal. Address :ISCSA Office: Menekse Sok. No:7/71 Balkanoglu Is Hani Kizilay, Cankaya, Ankara, TURKEY
Telephone :03123190289 Fax :03123190289
Email :editor@iscsjournal.com - turkmenm@yahoo.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri