Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Analyzing the Relationship between Coping with Stress and Problem Solving Skills of the Department of Physical Education and Sports’ Students
Bu araştırmanın amacı beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin stresle başa çıkma ve problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmektir. Araştırmanın örneklemini Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim görmekte olan 150 (78 kadın, 72 erkek) üniversite öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmacılara kişisel bilgi formu, Türkçeye uyarlaması Şahin, Şahin ve Heppner (1993) tarafından yapılan ve Türkçeye uyarlaması Özbay ve Şahin (1997) tarafından yapılan “Stresle Başa Çıkma” envanterleri verilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı analiz, ve Pearson korelasyon analizleri yapılmıştır. Ölçek sonuçları ortalamaların üstünde bir sonuç çıkarmıştır. Korelasyon analizine bakıldığında sadece “problem çözme” envanterinde yer alan “planlı yaklaşım” ile “stresle başa çıkma” envanterindeki “kaçma duygusal eylem” arasında istatistiki önemde ve negatif bir ilişki çıkmıştır.

Keywords
Beden eğitimi, stres, problem çözme

Advanced Search


Announcements

    Call for papers

    Dear authors,

    We only accept topics related to different disciplines of sport sciences since the first issue of our fifth volume. Therefore, please do not submit any kinds of research which is not directly connected to the sports field. Also be sure that you formatted your proposals according to the author guidelines of the journal. Submitting your articles to our journal will definitely mean that your articles haven't been published or sent elsewhere for publication. 

    Our journal solely functions on open access policy and we would definitely be happy to see that authors are exploring and using articles printed in our journal. Address :ISCSA Office: Menekse Sok. No:7/71 Balkanoglu Is Hani Kizilay, Cankaya, Ankara, TURKEY
Telephone :03123190289 Fax :03123190289
Email :editor@iscsjournal.com - turkmenm@yahoo.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri