Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Examining Self-Esteem of Professional Football Players in terms of some Variables
Bu araştırmanın amacı; Profesyonel Futbolcuların Benlik Saygılarının bazı değişkenler açısından incelemektir. Araştırmada nedensel karşılaştırma (causal comparative) yöntemi ve ilişkisel (correlational) yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Türkiye Futbol Federasyonu’nun Sportoto Süper Lig, Bank Asya Birinci Ligi, Sportoto İkinci Ligi ve Sportoto Üçüncü Ligi olmak üzere seçkisiz yolla belirlenen 41 profesyonel futbol kulübünün 780 profesyonel futbolcusu oluşturmaktadır. Araştırmada futbolculara, "Demografik Bilgi Formu" ve "Coopersmith Benlik Saygısı Ölçeği"nin 25 maddelik kısa formu uygulanmıştır. Demografik değişkenlerimiz; Yaş, Doğum Yeri, Medeni Durum, Eğitim Düzeyi, Toplam Profesyonel Oynama Süresi, Mevkii, Yıllık Kazanç ve TFF’nunda futbol oynadığı Lig Kategorisinde soruları oluşturmaktadır. Araştırmada Stanley Coopersmith(1967) tarafından geliştirilen ve Turan ve Tufan (1987) tarafından Türkçeye uyarlanan “Benlik Saygısı Envanteri” ölçeği kullanılmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre; “Yaş” , “Medeni Durum”, “Toplam Profesyonel Oynama Süreleri”, “Yıllık Kazanç” ve “Lig Kategorisi” değişkenlerinde, katılımcıların benlik saygısı puanlarının gruplar arasında anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği belirlenmiştir. “Eğitim Durumu”, “Oynadığı Mevkii” ve Doğum Yeri değişkenine göre benlik saygısı puanlarının gruplar arasında anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. Sonuç olarak bakıldığında; profesyonel futbolcuların, benlik saygıları ile demografik değişkenler açısından anlamlı düzeyde farklılaştığı ve birçok anlamlı ilişki bulunduğu ortaya çıkmaktadır.

Keywords
Profesyonel, futbolcu, benlik saygısı

Advanced Search


Announcements

    Call for papers

    Dear authors,

    We only accept topics related to different disciplines of sport sciences since the first issue of our fifth volume. Therefore, please do not submit any kinds of research which is not directly connected to the sports field. Also be sure that you formatted your proposals according to the author guidelines of the journal. Submitting your articles to our journal will definitely mean that your articles haven't been published or sent elsewhere for publication. 

    Our journal solely functions on open access policy and we would definitely be happy to see that authors are exploring and using articles printed in our journal. Address :ISCSA Office: Menekse Sok. No:7/71 Balkanoglu Is Hani Kizilay, Cankaya, Ankara, TURKEY
Telephone :03123190289 Fax :03123190289
Email :editor@iscsjournal.com - turkmenm@yahoo.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri