Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Fair Play Concept among High School Students
Spor alanının yanı sıra sosyal alanda da fair play anlayışına uygun davranışların artması bakımından eğitim kademelerinde fair play olgusunun sorgulanması elzemdir. Ahlaklı sporcular yetiştirebilmenin ve onların topluma örnek olmalarını sağlayabilmenin ancak küçük yaştan itibaren verilen eğitimle mümkün olacağı konusunda otoritelerin hem fikir olduğu görülmektedir. Ahlaklı sporcular için bir yaşam felsefesi olan fair play kavramının eğitimin çeşitli kademelerinde nasıl algılandığı araştırılmaya değerdir. Bu bağlamda araştırmanın amacı orta öğretim öğrencilerinin fair play kavramına ilişkin görüşlerinin incelenmesidir. Çalışmaya orta öğretim kademesinde eğitim alan 333 kadın (¯Xyaş: 15,75 ± 1,25) 339 erkek (¯Xyaş: 16,34 ± 1,80) toplam 672 birey (¯Xyaş: 16,04 ± 1,10) katılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan demografik bilgi formunun yanı sıra sporda fair play davranışlarını sorgulayan anket kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 20 paket programından yararlanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde frekans ve yüzde dağılımları bulunmuş, ayrıca gruplar arası ilişkisel duruma Ki-Kare (x2) testi ile bakılmıştır. Sonuç olarak erkek öğrencilerin kadın öğrencilere oranla fair play konusunda sertliğe daha yatkın oldukları, takım çıkarları söz konusu olduğunda lisanslı öğrencilerin diğer öğrencilere oranla fair play kavramına daha az önem verdiği ve yine lisanslı öğrencilerin aldatıcı ve yanıltıcı davranışları onayladıkları görülmektedir.

Keywords
Fair play, tutum, orta öğretim

Advanced Search


Announcements

    Call for papers

    Dear authors,

    We only accept topics related to different disciplines of sport sciences since the first issue of our fifth volume. Therefore, please do not submit any kinds of research which is not directly connected to the sports field. Also be sure that you formatted your proposals according to the author guidelines of the journal. Submitting your articles to our journal will definitely mean that your articles haven't been published or sent elsewhere for publication. 

    Our journal solely functions on open access policy and we would definitely be happy to see that authors are exploring and using articles printed in our journal. Address :ISCSA Office: Menekse Sok. No:7/71 Balkanoglu Is Hani Kizilay, Cankaya, Ankara, TURKEY
Telephone :03123190289 Fax :03123190289
Email :editor@iscsjournal.com - turkmenm@yahoo.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri