Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


An Investigation on Physical Education Teachers’ Humor Styles and Mobbing
Bu çalışmada, Kütahya ilinde görev yapan beden eğitimi öğretmenlerinin mizah tarzları ile duygusal bezdirme ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklem grubunu ise 74 beden eğitimi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada, Martin ve arkadaşları tarafından (2003) geliştirilen ve Türkiye’deki geçerlilik ve güvenirlilik çalışması Yerlikaya (2003) tarafından yapılan “Mizah Tarzları Ölçeği” ve Stale Einarsen (1997) tarafından geliştirilmiş ve Türkiye’deki geçerlilik ve güvenirlilik çalışması Cemaloğlu (2007a) tarafından yapılan “Olumsuz Davranışlar Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada verilerin normal dağılıp dağılmadığını belirleyebilmek için shapiro-wilk normallik testi uygulanmıştır. Grupların ortalama ve standart sapma değerlerinin tespiti için tanımlayıcı istatistik, demografik özellikleri sınıflandırmak için frekans testleri ve alt boyutlar arası ilişkinin tespiti için korelasyon testleri kullanılmıştır. Sonuç olarak; kendini yıkıcı mizah tarzına sahip öğretmenlerin duygusal bezdirme, görev ve sosyal ilişkiler alt boyutlar bulgularını düşük düzeyde de olsa hissettikleri, bu durumdan kurtulmaya “kendilerini geliştirici” mizahın önemli katkı sağladığı söylenebilir.

Keywords
Duygusal bezdirme, mizah, beden eğitimi öğretmeni

Advanced Search


Announcements

    Call for papers

    Dear authors,

    We only accept topics related to different disciplines of sport sciences since the first issue of our fifth volume. Therefore, please do not submit any kinds of research which is not directly connected to the sports field. Also be sure that you formatted your proposals according to the author guidelines of the journal. Submitting your articles to our journal will definitely mean that your articles haven't been published or sent elsewhere for publication. 

    Our journal solely functions on open access policy and we would definitely be happy to see that authors are exploring and using articles printed in our journal. 



Address :ISCSA Office: Menekse Sok. No:7/71 Balkanoglu Is Hani Kizilay, Cankaya, Ankara, TURKEY
Telephone :03123190289 Fax :03123190289
Email :editor@iscsjournal.com - turkmenm@yahoo.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri