Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


The Investigation of the Use of Promotion Mix Elements in Sports Marketing
Teknolojik gelişmelerin hızla artış gösterdiği günümüzde spor faaliyetleri geniş kitlelere hitap etmektedir. Ticari rekabet unsurlarının artışına paralel olarak spor kurumları da bu süreçte şirketleşme faaliyetlerine önem vermektedirler. Şirketleşme sürecinin en önemli gerekliliklerinden biri de pazarlama faaliyetleridir. Şirketleşen spor kurumları için taraftarlar gün geçtikçe izleyici/seyirci olma durumundan çıkıp spor tüketicisi rolünü üstlenmektedirler. Bu durum spor pazarlaması kavramının günümüzde ön plana çıkmasına neden olmuştur. Spor pazarlaması kavramı literatürde iki farklı boyutta incelenmektedir. Birinci boyut olarak spor pazarlaması; spor ürün ve hizmetlerin pazarlaması ve spor tüketicilerine ulaştırılması olarak tanımlanmaktadır. Spor pazarlamasının ikinci boyutu ise; spor dışı ürünlerin pazarlamasında sporun tanıtım amacıyla kullanılmasıdır. Pazarlama stratejileri içerisinde yer alan tutundurma karması elemanları spor pazarlaması içerisinde etkin olarak kullanılmaktadır. Reklam, halkla ilişkiler, kişisel satış, doğrudan pazarlama ve satış geliştirme bileşenlerinden oluşan tutundurma karması, şirketleşen spor kurumlarının tüketicilerine ulaşmalarını sağlayan unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma kapsamında tutundurma karması elemanlarının günümüz koşullarında spor pazarlaması faaliyetlerinde kullanımının şirketleşen spor kurumlarına ve ticari markalara katkısı incelenmiştir. İnceleme aşamasında geçmiş literatür çalışmaları ve güncel örneklerden faydalanılmıştır. Elde edilen veriler; tutundurma karması elemanlarının spor pazarlaması kapsamında kullanımının spor tüketicisi üzerinde etkili ve yönlendirici olduğu sonucunu ortaya çıkarmıştır. Aynı zamanda markaların satış stratejileri içerisinde spor pazarlamasının etkili rol oynadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords
Spor pazarlaması, tutundurma karması, spor tüketicisi
abortion pros read abortion photos

Advanced Search


Announcements

    Call for papers

    Dear authors,

    We only accept topics related to different disciplines of sport sciences since the first issue of our fifth volume. Therefore, please do not submit any kinds of research which is not directly connected to the sports field. Also be sure that you formatted your proposals according to the author guidelines of the journal. Submitting your articles to our journal will definitely mean that your articles haven't been published or sent elsewhere for publication. 

    Our journal solely functions on open access policy and we would definitely be happy to see that authors are exploring and using articles printed in our journal. Address :ISCSA Office: Menekse Sok. No:7/71 Balkanoglu Is Hani Kizilay, Cankaya, Ankara, TURKEY
Telephone :03123190289 Fax :03123190289
Email :editor@iscsjournal.com - turkmenm@yahoo.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri