Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


The Effects of Hydrotherapy on Recovery of Swimmers
Bu çalışmanın amacı yoğun bir egzersiz sonrası hidroterapi uygulamalarının kan laktat seviyesine etkisinin incelenmesidir. Araştırma; aktif milli yüzücüler üzerinde, hidroterapi uygulamalarının maksimal egzersiz sonrası laktat düzeylerine etkisinin belirlenmesi, Ayrıca yüzücülere özel anaerobik eşik testi(4x4x100m) ile oluşturulan yorgunluğun giderilebilmesi ve daha kısa sürede toparlanma sağlanabilmesi için 3 farklı yöntem kullanılarak, hangisinin toparlanmada daha etkili olacağını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada deneklerin egzersiz öncesi, egzersiz sonrası, egzersizden 5.,10.,15., ve 30. dakika sonra kan laktat düzeylerine bakılmıştır. Çalışmaya 10 yüzme milli takım sporcusu (5kız, 5 erkek) katılmıştır. Araştırmada deneklerde yorgunluk oluşturmak için anaerobik eşik testi 3 ayrı günde uygulandı. Uygulama sonrası, deneklere 1.gün 30 dakika salt dinlenme (oturma), 3.gün 30 dakika havuz içinde pasif dinlenme, 5.gün ise 30 dakika havuz içinde aktif dinlenme yaptırılmıştır. Egzersizden hemen sonra ve toparlanma uygulamalarının 5.,10.,15. ve 30. dakikalarında alınan kan örneklerinden laktat düzeyleri belirlendi. Uygulama yapılan havuzda suyun sıcaklığı 28-32°C idi. Gruplar arası farklılıkların karşılaştırılmasında ANOVA, farklılığın anlamlılık derecesini tespit etmek için Bonferroni Post Hoc t testi kullanılmıştır. Bu çalışmada hata düzeyi p<0.05 olarak değerlendirilmiştir. Katılımcıların her test öncesi Dinlenim Laktat (F=1,86,p?0,05) ve Test Sonu Laktat (F=1,93,p?0,05) değerleri arasında istatiksel olarak anlamlı farka rastlanmamıştır. Kan laktat değerleri test sonu, test sonrası 5. dakika(F=1,22,p?0,05), test sonrası 10. dakika(F=2,78,p?0,05), test sonrası 15.dakika (F=2,52,p?0,05), ve test sonrası 30.dakika'da (F=0,49,p?0,05) gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilememiştir.

Keywords
Laktat, hidroterapi, toparlanma, yüzme

Advanced Search


Announcements

    Call for papers

    Dear authors,

    We only accept topics related to different disciplines of sport sciences since the first issue of our fifth volume. Therefore, please do not submit any kinds of research which is not directly connected to the sports field. Also be sure that you formatted your proposals according to the author guidelines of the journal. Submitting your articles to our journal will definitely mean that your articles haven't been published or sent elsewhere for publication. 

    Our journal solely functions on open access policy and we would definitely be happy to see that authors are exploring and using articles printed in our journal. Address :ISCSA Office: Menekse Sok. No:7/71 Balkanoglu Is Hani Kizilay, Cankaya, Ankara, TURKEY
Telephone :03123190289 Fax :03123190289
Email :editor@iscsjournal.com - turkmenm@yahoo.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri