Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Examination of Life Satisfaction with Ego and Duty Tendency in Sports by Variables for Students of School of Physical Education and Sports
Bu çalışmanın amacı Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin görev ve ego yönelimli hedeflerinin; yaş, cinsiyet, milli sporculuk durumu ve spor yaşı arasındaki ilişkinin incelenmesi ile yaşam doyum düzeylerinin; yaş, cinsiyet, milli sporculuk durumu ve spor yaşı arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmanın örneklem grubunu 17-28 yaş aralığındaki 84’ü kadın, 104’ü erkek olmak üzere toplam 188 öğrenci oluşturmuştur. Öğrencilerin hedef yönelimleri Duda (1989; 1992) tarafından geliştirilen “Sporda Görev ve Ego Yönelim Ölçeği” ve yaşam doyumları Diener ve arkadaşları (1985) tarafından geliştirilen “Yaşam Doyumu Ölçeği” ile belirlenmiştir. Öğrencilerin demografik özeliklerini belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi SPSS 20.0 paket programında Bağımsız örneklem T Testi ve One Way Anova testi kullanılarak yapılmıştır. Araştırmada beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin SGEYÖ ve yaşam doyum puanlarının cinsiyet, yaş değişkeni arasındaki ilişki incelendiğinde yaşam doyum düzeyleri arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Spor yaşı değişkeni arasındaki ilişki incelendiğinde ise ego düzeylerinde anlamlı farklılık bulunmuştur. Milli sporcu olup olmamaları değişkeni arasındaki ilişki incelendiğinde ise yalnızca ego kriterinde anlamlı farklılık bulunmuştur.

Keywords
Spor, görev yönelimi, ego yönelimi, yaşam doyumu

Advanced Search


Announcements

    Call for papers

    Dear authors,

    We only accept topics related to different disciplines of sport sciences since the first issue of our fifth volume. Therefore, please do not submit any kinds of research which is not directly connected to the sports field. Also be sure that you formatted your proposals according to the author guidelines of the journal. Submitting your articles to our journal will definitely mean that your articles haven't been published or sent elsewhere for publication. 

    Our journal solely functions on open access policy and we would definitely be happy to see that authors are exploring and using articles printed in our journal. Address :ISCSA Office: Menekse Sok. No:7/71 Balkanoglu Is Hani Kizilay, Cankaya, Ankara, TURKEY
Telephone :03123190289 Fax :03123190289
Email :editor@iscsjournal.com - turkmenm@yahoo.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri