Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


The Structure of The Recreation Education in Higher Education in Turkey
Yoğun sanayileşme, teknoloji ve çalışma şartlarıyla birlikte insanların sahip oldukları kısıtlı boş zamanlarını nasıl değerlendirecekleri önemli bir konu haline gelmiştir. Boş zamanın etkili ve verimli halde kullanılmasının önemi; “insanların boş zamanlarını kendilerini tatmin edici ve yenileyici aktivitelerde bulunarak geçirmesi” olarak tanımlanan rekreasyon kavramının eğitimini de önemli ve gerekli hale getirmiştir. Türkiye’deki ortaya çıkışı spor alanında başlayan rekreasyon eğitimi, 2009 yılından itibaren turizm eğitimi veren bazı yükseköğretim kurumlarında da yer almaya başlamıştır. Rekreasyon eğitimi, yurt dışındaki örnekleriyle karşılaştırıldığı zaman Türkiye’de özellikle de turizm alanında yeni sayılabilecek bir daldır. Bu nedenle bu çalışmada, rekreasyon eğitimine ilişkin süreç ele alınarak, Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında rekreasyon eğitiminin yapısı ve mevcut durumu araştırılmıştır. Bu amaçla rekreasyon eğitimi, lisans ve lisansüstü düzeyde gerek turizm eğitimi gerekse de spor eğitimindeki yapılanmasıyla araştırılmıştır. Ayrıca rekreasyon eğitiminin diğer disiplinlerle olan ilişkilerini ortaya koymak amacıyla rekreasyon ile ilgili hazırlanmış lisansüstü tezler anabilim dallarına göre incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre lisans düzeyinde rekreasyon eğitiminin ağırlıklı olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları bünyesinde yapılandığı ve rekreasyon ile ilgili hazırlanan lisansüstü tezlerin çoğunluğunun yüksek lisans düzeyinde, Fen Bilimleri Enstitüsü’nde ve Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı’nda hazırlandığı tespit edilmiştir. Bu çalışmanın rekreasyon eğitimi ile ilgili bundan sonra yapılacak çalışmalar için derleyici nitelikte bir kaynak olması amaçlanmaktadır.

Keywords
Rekreasyon, turizm, spor, eğitim

Advanced Search


Announcements

    Call for papers

    Dear authors,

    We only accept topics related to different disciplines of sport sciences since the first issue of our fifth volume. Therefore, please do not submit any kinds of research which is not directly connected to the sports field. Also be sure that you formatted your proposals according to the author guidelines of the journal. Submitting your articles to our journal will definitely mean that your articles haven't been published or sent elsewhere for publication. 

    Our journal solely functions on open access policy and we would definitely be happy to see that authors are exploring and using articles printed in our journal. Address :ISCSA Office: Menekse Sok. No:7/71 Balkanoglu Is Hani Kizilay, Cankaya, Ankara, TURKEY
Telephone :03123190289 Fax :03123190289
Email :editor@iscsjournal.com - turkmenm@yahoo.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri