Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


The Behaviour of Spare Time in Different Cultures - Romanies Sample
Tekirdağ romanları, kentin en eski yerleşim yeri olan Aydoğdu mahallesinde ikamet etmektedirler. Bu bölgede romanlar genellikle tek katlı dairelerdeveya birkaç katlı apartman dairelerde yaşamaktadırlar. Erkekler ticaretle uğraşırlar, bazıları pazarlarda meyve, sebze, balık satarlarken bazıları müzisyenlik yapmaktadırlar. Kadınlar ise çoğunlukla ev hanımı ve ev işleriyle uğraşırlar bazıları ise günlük ev temizliklerine gitmektedirler. Yapılan çalışmada roman toplumunun boş zaman faaliyetlerine kültürel kimlik olgusu üzerinde durularak, Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu mahallesi romanlarına nitel bir çalışma yapılmıştır. Araştırmaya 10 erkek, 5 kadın toplam 15 kişi katılmıştır. Görüşme tekniği yöntemi ile katılımcıların her birinin demografik bilgileri alınmış ardından 10 adet soru sorulmuştur. Romanların sorulara verdikleri cevaplar doğrultusunda maddi imkânsızlıkları ve çalışma sürelerinin fazla olması gibi sebeplerden dolayı boş zaman etkinliklerine fazla katılamadıkları tespit edilmiştir. Romanların kendi kültürlerine özel katılmış oldukları etkinliklerin düğünlerden ibaret olduğunu ortaya çıkmıştır.

Keywords
Kültür, Çokkültürlülük, Boş Zaman, Romanlar

Advanced Search


Announcements

    Call for papers

    Dear authors,

    We only accept topics related to different disciplines of sport sciences since the first issue of our fifth volume. Therefore, please do not submit any kinds of research which is not directly connected to the sports field. Also be sure that you formatted your proposals according to the author guidelines of the journal. Submitting your articles to our journal will definitely mean that your articles haven't been published or sent elsewhere for publication. 

    Our journal solely functions on open access policy and we would definitely be happy to see that authors are exploring and using articles printed in our journal. Address :ISCSA Office: Menekse Sok. No:7/71 Balkanoglu Is Hani Kizilay, Cankaya, Ankara, TURKEY
Telephone :03123190289 Fax :03123190289
Email :editor@iscsjournal.com - turkmenm@yahoo.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri