Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Investigation of Elite Taekwondo Athletes’ Coping Styles with Stress
Bu araştırma, Elit düzeydeki kadın ve erkek taekwondo sporcularının stresle başa çıkma tarzlarının incelenmesi ve karşılaştırılması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmamıza yaş ortalaması 21.09 ± 2,709 olan Türkiye Taekwondo Şampiyonasına katılan gönüllü 55 kadın taekwondocu ile 56 erkek taekwondocu olmak üzere toplam 111 sporcu katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Folkman ve Lazarus tarafından geliştirilen, Şahin ve Durak (1995) tarafından kısaltması ve üniversite öğrencilerine uyarlaması yapılan 30 maddelik “Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği (SBTÖ)” kullanılmıştır. Ölçeğin beş tane alt boyutu bulunmaktadır. Bu alt boyutlardan “kendine güvenli yaklaşım”, “iyimser yaklaşım” ve “sosyal desteğe başvurma” stresle başa çıkma açısından etkili yollar olarak değerlendirilirken, “çaresiz yaklaşım” ve “boyun eğici yaklaşım” etkisiz yollar olarak değerlendirilmektedir. Verilerin analizinde Mann-Whitney U test analizi kullanılmıştır. Araştırmamızın sonucunda kadın ve erkek elit taekwondo sporcularının stresle başa çıkma tarzları arasında; “kendine güvenli yaklaşım” puanı (z = -3,355, p = .001), “iyimser yaklaşım” (z = -4,077, p= .000) alt boyutlarında istatistikî olarak erkek sporcular lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Diğer yandan elit taekwondo kadın ve erkek sporcularında “boyun eğici yaklaşım” (z = -.006, p = .995), “çaresiz yaklaşım” (z = -.920, p=.358) ve “sosyal desteğe başvurma” (z = -1.887, p = .059) alt ölçek puanları arasında istatistikî olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır.

Keywords
Taekwondo, stres, stresle başa çıkma tarzı

Advanced Search


Announcements

    Call for papers

    Dear authors,

    We only accept topics related to different disciplines of sport sciences since the first issue of our fifth volume. Therefore, please do not submit any kinds of research which is not directly connected to the sports field. Also be sure that you formatted your proposals according to the author guidelines of the journal. Submitting your articles to our journal will definitely mean that your articles haven't been published or sent elsewhere for publication. 

    Our journal solely functions on open access policy and we would definitely be happy to see that authors are exploring and using articles printed in our journal. Address :ISCSA Office: Menekse Sok. No:7/71 Balkanoglu Is Hani Kizilay, Cankaya, Ankara, TURKEY
Telephone :03123190289 Fax :03123190289
Email :editor@iscsjournal.com - turkmenm@yahoo.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri