Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PROFESYONEL FUTBOLCULARIN SEÇİLMİŞ FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN PROFESYONELLİK YILI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRI
(THE COMPARISON OF SELECTED PHYSICAL AND PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PROFESSIONAL SOCCER PLAYERS ACCORDING TO DURATION OF PROFESSIONALISM
abortion pros hockey1.com abortion photos
)

Author : Cem Sinan Aslan  , Mahmut Karakollukçu, Uğur Özer  
Type :
Printing Year : 2013
Number : 1
Page : 78-87


Summary
Bu çalışmada amaç; Türkiye Süper Liginde yer alan bir takımın futbolcularının profesyonellik sürelerine göre, seçilmiş fiziksel ve fizyolojik özellikleri arasında fark olup olmadığının belirlenmesidir. Araştırmaya Türkiye Süper Liginde yer alan bir takımın 29 profesyonel futbolcusu gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcıların yaş, boy, vücut ağırlığı ve kitle indeksleri, vücut yağ oranı, yağsız vücut kütlesi, vücut sıvı toplamları, esneklik, bacak kuvveti, dikey sıçrama ve anaerobik güç özellikleri belirlenmiştir. Verilerin analizinde, SPSS (Ver. 14) paket programında yer alan Mann-Whitney U testi kullanılmış, yanılma düzeyi (?) 0,05 olarak kabul edilmiştir. Sonuç olarak; çalışmada bakılan 11 adet fiziksel ve fizyolojik parametreden, futbolcuların profesyonellik yılına göre sadece 2 parametre için farkın istatistiksel olarak önemli bulunması, profesyonel sporculuk süresinin fazlalığı ya da azlığının, futbolcuların bu çalışmada ölçülmüş fiziksel ve fizyolojik özellikleri üzerine kısıtlı bir etkisinin olduğunu düşündürebilir.

Keywords
Futbol, Profesyonellik Yaşı, Esneklik, Dikey Sıçrama, Bacak Kuvveti, Anaerobik Güç

Abstract
The aim of this study is to determine according to duration of professionalism whether there is a difference between the selected physical and physiological characteristics in a group of soccer players who take place in Turkey Super League. 29 professional soccer players in a team of Turkey Super League participated voluntarily in this research. Participants' age, height, body weight and body mass index, body fat ratio, body lean mass, total body fluid, flexibility, leg strength, vertical jump and anaerobic power measured. For data analysis, Mann-Whitney U test in the SPSS (Ver. 14) package program was used, and alpha level (?) was set as 0,05 for statistical significance. As a result; only 2 of 11 physical and physiological parameters have statistically significant differences between groups according to duration of professionalism. So, it may be claimed that duration of professionalism has a limited effect on selected physical and physiological characteristics of professional soccer players.

Keywords
Soccer, Duration of professionalism, Flexibility, Vertical jump, Leg strenght, Anaerobic power

Advanced Search


Announcements

    Call for papers

    Dear authors,

    We only accept topics related to different disciplines of sport sciences since the first issue of our fifth volume. Therefore, please do not submit any kinds of research which is not directly connected to the sports field. Also be sure that you formatted your proposals according to the author guidelines of the journal. Submitting your articles to our journal will definitely mean that your articles haven't been published or sent elsewhere for publication. 

    Our journal solely functions on open access policy and we would definitely be happy to see that authors are exploring and using articles printed in our journal. Address :ISCSA Office: Menekse Sok. No:7/71 Balkanoglu Is Hani Kizilay, Cankaya, Ankara, TURKEY
Telephone :03123190289 Fax :03123190289
Email :editor@iscsjournal.com - turkmenm@yahoo.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri