Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
(PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS IN PRESCHOOL PERIOD )

Author : Arzu ÖZYÜREK  , İsa ÖZKAN, Zuhal BEGDE, N. Ferah YAVUZ  
Type :
Printing Year : 2015
Number : 11
Page : 479-488


Summary
Erken çocukluk dönemi, gelişim ve temel hareket becerilerin kazanılmasında kritik bir dönem olarak bilinmektedir. Çocuklarda temel hareket becerilerinin kazanılmasında büyüme ve gelişmenin etkisi vardır. Bunun yanında temel hareket becerilerinin dengeli bir biçimde geliştirilmesinde, çocuklara verilen fırsatlar ve hareket eğitimi önemli bir rol oynamaktadır. Okul öncesi dönem eğitiminde, en az önem verilen etkinliklerin başında beden eğitimi gelmektedir. Oysa çocuklarda yürüme, koşma, sıçrama gibi temel hareketler yanında eğilmek, bükülmek, elle bir nesneyi fırlatmak gibi becerilerin erken yıllardan itibaren desteklenmesi diğer gelişim alanlarını da doğrudan etkilediği için büyük önem arz etmektedir. Beden eğitimi araştırıcı düşünme ve problem çözme becerileri gelişimi, kavram gelişimi gibi bilişsel becerileri desteklemektedir. Küçük ve büyük kas motor gelişimi, duygusal ve toplumsal yaşam becerilerinin gelişimini desteklemektedir. Beden eğitimi etkinlikleri ile çocuğun bedensel farkındalığı artırılmakta, yaşam boyu spor alışkanlığının alt yapısı hazırlanmaktadır. Sonuç olarak; beden eğitimi sayesinde çocuklar, hareket becerilerinden çok daha fazlasını elde etmektedirler. Bu çalışmada okul öncesi dönemde beden eğitimi ve spor etkinliklerinin önemi, uygulamada dikkat edilecek noktalar, beden eğitiminde kullanılan temel etkinlikler ve öğretim model ve yöntemlerine yer verilmiştir.

Keywords
Okul öncesi dönem; Beden eğitimi ve spor; Hareket gelişimi
abortion pros read abortion photos


Abstract
Early childhood is known as a critical period for development and fundamental movement skills. Growing and development of children have an effect on gaining fundamental movement skills. Besides, the opportunities and movement education provided for the students play an essential role on developing fundamental movement skills poisedly. In preschool education, physical training is the leading activity given the least importance. From the early years of childhood on, promoting basic skills of children such as walking, running, jumping besides bending over, twisting, flinging something away have great importance because it is closely connected to the other zones of development. Physical training strengthens cognitive skills such as inquiring mind, problem solving skills and concept acquisition. Besides, fine and gross motor development is consistent with emotional and social life skills. In virtue of physical training, awareness level of children is heightened and a basis for lifelong sport habits is provided. Consequently, children acquire much more than movement skills thanks to physical training. In this study, the importance of physical training and sports activities, the points to be paid attention to while practicing, basic activities in physical training, and education models and methods used have been issued relevantly.

Keywords
Preschool period; Physical education and sports; Motor development

Advanced Search


Announcements

    Call for papers

    Dear authors,

    We only accept topics related to different disciplines of sport sciences since the first issue of our fifth volume. Therefore, please do not submit any kinds of research which is not directly connected to the sports field. Also be sure that you formatted your proposals according to the author guidelines of the journal. Submitting your articles to our journal will definitely mean that your articles haven't been published or sent elsewhere for publication. 

    Our journal solely functions on open access policy and we would definitely be happy to see that authors are exploring and using articles printed in our journal. Address :ISCSA Office: Menekse Sok. No:7/71 Balkanoglu Is Hani Kizilay, Cankaya, Ankara, TURKEY
Telephone :03123190289 Fax :03123190289
Email :editor@iscsjournal.com - turkmenm@yahoo.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri