Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


14. Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’na Katılanların Organizasyon Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi
(14 World Athletics Championnships Determine the Level of Satisfaction of Participants in the Organization
abortion pros process of abortion abortion photos
)

Author : Rıza ERDAL  , Ahmet KETEN, Zekiye BASARAN, Mehmet Yavuz TASKIRAN, Mine GUL, Ertay SEYREK  
Type :
Printing Year : 2015
Number : 11
Page : 547-560


Summary
Background: Büyük emeklerle hazırlanan organizasyonların başarısını ölçmek için geri bildirimler alınamamakta ve sonraki organizasyonlar için kullanılamamaktadır. Amaç: Bu araştırma da, 14. Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’na katılanların organizasyondan ne ölçüde memnuniyet duyduklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Materials and Methods: Araştırmanın örneklemini random yönetimi ile belirlenmiş 445’i Türk, 416’sı ise farklı 26 ülkeden gelen 851 kişi oluşturmuştur. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen anket ile elde edilmiştir. Anket 5’li likert yöntemine göre 17 sorudan oluşmuştur ve güvenirlilik katsayısı % 85 olarak bulunmuştur. Anket, bilet fiyatları ve görüş açılarına göre 2.,3.,4. ve 5. oturumlarda eşit dağılım ilkesi gözetilerek uygulanmıştır. Anketlerden elde edilen veriler SPSS 16.0 paket programı kullanılarak tanımlayıcı istatistik ve yüzdelik karşılaştırmalar yapılmış, tablo ve grafiklerle sunulmuştur. Results: Araştırmanın sonucunda; bilet fiyatlarının normal, salonun fiziki özelliklerinin güzel, görevli personel, gönüllüler ve güvenlik önlemlerinin iyi olduğu tespit edilmiştir. Program akışı ve müsabaka sonuçları ilanının zamanında yapıldığı belirtilirken, diğer ülke katılanları, salona ulaşmada biraz sıkıntı yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Bazı izleyicilerin ödül törenlerini ve yarışların tümünü oturdukları yer itibariyle tam olarak izleyememesi, şampiyonanın tanıtımı ve yiyecek-içecek konusundaki memnuniyetin ise daha düşük düzeyde kaldığı görülmüştür. Sonuç: Türkiye ve diğer ülkelerden katılanlar tarafından I.A.A.F. Delegasyonunun yapmış olduğu organizasyonun genel olarak başarılı bulunduğu tespit edilmiştir.

Keywords
Atletizm, Organizasyon, Memnuniyet, Başarı

Abstract
The purpose of this research is to investigate to what extent the participants of different countries who attend to the 14th World Indoor Championship in Istanbul are satisfied by the same service. The sample of this study consists of 851 people who are selected by random method. 445 of this group is Turkish, 416 of this group is participants who have come from 26 countries. As research method of this study, a survey of 17 questions is improved according to likert method (5) and the reliability coefficient is found as %85. SPSS 16.0 programme has been used for the data that are gathered out of surveys including descriptive statistics and percentile comparisons and illustrated at the tables and at the graphics. As a result of this research, the ticket prices, the physical condition of the sports hall, the employees, the programme flow are assessed as good.The participants of other countries stated that they had some difficulties about transportation to the sports hall and found food and beverage. It has been found out that the satisfaction level is low because of the difficulty of spectators’ viewing ceremonies and all the competitions due to seating location.

Keywords
Athletics, Satisfaction, Organisation Management, Sports

Advanced Search


Announcements

    Call for papers

    Dear authors,

    We only accept topics related to different disciplines of sport sciences since the first issue of our fifth volume. Therefore, please do not submit any kinds of research which is not directly connected to the sports field. Also be sure that you formatted your proposals according to the author guidelines of the journal. Submitting your articles to our journal will definitely mean that your articles haven't been published or sent elsewhere for publication. 

    Our journal solely functions on open access policy and we would definitely be happy to see that authors are exploring and using articles printed in our journal. Address :ISCSA Office: Menekse Sok. No:7/71 Balkanoglu Is Hani Kizilay, Cankaya, Ankara, TURKEY
Telephone :03123190289 Fax :03123190289
Email :editor@iscsjournal.com - turkmenm@yahoo.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri