Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


9-12 Yaş Grubu Müsabık Olan Ve Müsabık Olmayan Taekwondo Sporcularının Bazı Motorik ve Antropometrik Özelliklerinin İncelenmesi
(A study on some motoric and anthropometric attributes of competitive and non-competitive taekwondo athletes between the age group 9-12 years )

Author : Duygu SEVİNÇ  , Mergül ÇOLAK, Vedat YILMAZ  
Type :
Printing Year : 2015
Number : 12
Page : 112-122


Summary
Amaç: Bu çalışma düzenli olarak taekwondo sporu yapan müsabık olan ve müsabık olmayan 9-12 yaş grupları arasındaki erkek sporcuların bazı motorik ve antropometrik özelliklerini incelemek ve bu iki grup arasındaki farkı belirlemektir. Materyal Ve Yöntem: Çalışmaya Erzincan ilinde yaşayan 31 kişi müsabık olan ve 29 kişi müsabık olmayan toplam 60 lisanslı taekwondocu gönüllü olarak katılmıştır. Müsabık olan ve olamayan grubu oluşturan sporcuların yaş, boy uzunluğu, vücut ağırlığı ortalamaları sırasıyla 11,16±,93 yıl, 150,58±17,14 cm ve 43,80± 13,97 kg, 9,62± ,82 yıl, 137,31±8,80 cm ve 35,24±8,28 kg olarak tespit edilmiştir. Çalışmaya katılan her iki grupta 2.5 yıl süreyle haftada 2 gün 2 şer saat düzenli olarak taekwondo çalışmaktadır. Katılımcıların esneklik, disklere dokunma testi, denge testi, uzun atlama testi, pençe kuvveti testi, 30 sn. Mekik testi, bükülü kol ile asılma testi,20 m dayanıklılık testi, 10*5 m mekik testi eurofit test bataryası ile değerlendirildi. Vücut kompozisyonu ölçümü olarak vücut yağ yüzdesi, vücut yağ kitlesi, yağsız vücut kütlesi, vücut kitle indeksi değerlendirildi. Antropometrik ölçümler için ise fleksiyonda biceps çevresi, calf çevresi, uyluk çevresi, kulaç uzunluğu, büst uzunluğu, tam kol uzunluğu, el uzunluğu cm cinsinden kaydedildi. Bulgular: Yapılan istatistik analiz sonucu taekwondocuların motorik değerleri ( p<0,01, p<0,001 ), antropometrik değerleri ( p<0,001, p<0,001) ve yağsız vücut kitlesi değerleri ( p<0,001) müsabık olan grubun lehine istatiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Sonuç: Müsabık olmayan grup ile karşılaştırıldığında müsabık gruptaki bu anlamlı değişimler bu grubun aktif olarak müsabakalara katılması ile ortaya çıktığı söylenebilir.

Keywords
Taekwondo, Çocuk, Eurofit Test Bataryası, Vücut Kompozisyonu

Abstract
Aim : The aim of this study is to examine some motoric and antrophometric attributes of competitive and non-competitive taekwondo athletes within the age group 9-12 years and to determine the difference between those two groups. Material and method: 31 competitive and 29 non-competitive licensed taekwondo athletes voluntarily participated in the study. The average ages, heights and weight of competitive and non-competitive athletes were 11,16±,93 year, 150,58±17,14 cm and 43,80± 13,97 kg, 9,62±,82 year, 137,31±8,80 cm and 35,24±8,28 kg respectively. Both groups have been practising regularly taekwondo for 2,5 years, 2 days a week and two hours a day. Flamingo balance test, test of disk touching, sit and reach flexibility test, long jump while standing still, 30 sec sit-up test, bent arm pull-up test and 10x5m push up run, right and left hand grip strength test and 20 m shuttle run of the Eurofit test battery were used. Body fat percent, body fat mass, fat free mass, body mass index values were measured. Such antrophometric attributes as hand length, calf and femur circumference, arm length, biceps circumference in flexion, arm span length were measured. Results: Results of statistical analyses showed a significant difference between two groups in terms of motoric scores (p<0,01, p<0,001), antrophometric characteristics ( p<0,01, p<0,001), and fat free mass ( p<0,001 ) in favor of the competitive group. Conclusion: Compared with the non-competitive group, significant differences in competitive group can be explained by their active participation in competitions.

Keywords
Taekwondo, Child, Eurofit test battery, Body composition

Advanced Search


Announcements

    Call for papers

    Dear authors,

    We only accept topics related to different disciplines of sport sciences since the first issue of our fifth volume. Therefore, please do not submit any kinds of research which is not directly connected to the sports field. Also be sure that you formatted your proposals according to the author guidelines of the journal. Submitting your articles to our journal will definitely mean that your articles haven't been published or sent elsewhere for publication. 

    Our journal solely functions on open access policy and we would definitely be happy to see that authors are exploring and using articles printed in our journal. Address :ISCSA Office: Menekse Sok. No:7/71 Balkanoglu Is Hani Kizilay, Cankaya, Ankara, TURKEY
Telephone :03123190289 Fax :03123190289
Email :editor@iscsjournal.com - turkmenm@yahoo.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri