Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2012-2013 Sezonu Türkiye Spor Toto Süper Liginde Mücadele Eden Takımların Yaptıkları Maç Sonuçlarının Farklı Parametrelere Göre İncelenmesi
(Analyzing the Competing Teams’ Match Results in 2012-2013 Season in Turkish Spor Toto Super League Based on Different Parameters )

Author : Recep İMAMOĞLU  , Özgür BOSTANCI, Menderes KABADAYI, Mehmet İMAMOĞLU  
Type :
Printing Year : 2015
Number : 12
Page : 159-166


Summary
Bu çalışmanın amacı Türkiye Spor Toto Süper Lig 2012-2013 sezonunda mücadele eden takımların yaptıkları maçlarda aldıkları galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetlerin, sonuca etki edebilecek farklı parametrelere göre değerlendirmesini yapmaktır. Araştırmaya kaynaklık eden veriler %1,5 hata payı oranıyla MathBall yazılımını kullanarak maç analiz hizmeti veren tr.matchstudy.com internet sitesinden temin edilmiştir. Verilerin istatistiksel yönden değerlendirilmesinde SPSS 21.0 paket programı kullanılmıştır ve anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak belirlenmiştir. Normal dağılım göstermeyen galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet verilerine Kruskal Wallis testi yapıldı. Bonferroni düzeltmesi yapılarak hangi gruplar arasında fark olduğuna bakıldı (p=0.0166). Normal dağılım gösteren verilerin galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet verilerine One-way Anova testi yapıldı. Anlamlı farklılık içeren parametrelerin arasındaki ilişkiye Tukey testi ile bakıldı. Çalışmada, takımların oynadığı maç sonuçlarının galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetle bitmesiyle hücum bölgesinde topla oynama yüzdeleri karşılaştırıldığında istatistiksel olarak herhangi bir anlamlılık ifade etmediği görüldü (p>0.05). Takımların yaptıkları pas sayılarına bakıldığında; mağlup olan takımların galip gelen takımlara göre daha fazla pas yaptığı ancak bu pasları anlamlı fark yaratacak şekilde olumsuz pas olarak kullandıkları tespit edilmiştir (p<0.05). Sonuç olarak takımların oynadığı maç sonuçlarında, yapılan pasların, ceza sahasına atılan topların, kaleye atılan şutların etkisi olduğu görüldü. Toplam pas ve ceza sahasına atılan toplam top gibi bazı parametrelerde mağlup olan takımların daha yüksek oranlara sahip olduğu ama girişimlerinin genellikle başarısızlıkla sonuçlandığı belirlenmiştir. Galip gelmek için önemli olanın, topu fazla kullanmak değil daha etkili ve sonuca yönelik olarak kullanmak olduğu söylenebilir.

Keywords
Futbol, Analiz, Galibiyet, Beraberlik, Mağlubiyet
abortion pros hockey1.com abortion photos


Abstract
The aim of the study is to evaluate the wins, draws, and defeats in the matches in Turkish Spor Toto Super League in 2012-2013 season based on different parameters that can influence the result. The data as a resource to the study has been obtained from the website tr.matchstudy.com which presents match analyses by using Mathball software with 1,5% error margin rate. The data has been examined statistically by using SPSS 21.0 program and the significance level has been determined as p<0.05. Kruskal Wallis test has been applied for win, draw and defeat data which do not reflect normal distribution. Bonferroni correction has been performed which examines whether there is a difference between groups (p=0.0166). One-way Anova test has been applied for wins, draws and defeats of the data showing normal distribution. The relationship between the parameters that contain significant differences were examined by Tukey test. In the study, it has been seen that there is not a significant difference statistically (p>0.05) when the match scores of the teams such as wins, draws, and defeats are compared with the percentage of ball possession in the attacking field. When the teams’ number of passes are viewed, it has been found out that losing teams accomplished more passes than the winning teams. Yet, these passes were negative ones which create a significant difference (p<0.05). As a result, it has been observed that the scores of the matches played between the teams are effected by the passes accomplished, the ball sent to the penalty area, and the shots to the goal. It has been revealed that losing teams have higher rates in some parameters such as passes and balls sent to the penalty area, but their attempts usually fail. It can be stated that the important point to win the game is not ball possession but to use the ball in a more effective and result-oriented way.

Keywords
Football, Analysis, Win, Draw, Defeat

Advanced Search


Announcements

    Call for papers

    Dear authors,

    We only accept topics related to different disciplines of sport sciences since the first issue of our fifth volume. Therefore, please do not submit any kinds of research which is not directly connected to the sports field. Also be sure that you formatted your proposals according to the author guidelines of the journal. Submitting your articles to our journal will definitely mean that your articles haven't been published or sent elsewhere for publication. 

    Our journal solely functions on open access policy and we would definitely be happy to see that authors are exploring and using articles printed in our journal. Address :ISCSA Office: Menekse Sok. No:7/71 Balkanoglu Is Hani Kizilay, Cankaya, Ankara, TURKEY
Telephone :03123190289 Fax :03123190289
Email :editor@iscsjournal.com - turkmenm@yahoo.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri