Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ANALYSIS OF THE FOLKLORIC SONGS INDIGENOUS TO AĞRI REGION IN TERMS OF TONE RHYTHMIC AND MODAL
(AĞRI YÖRESİNE AİT TÜRKÜLERİN MAKAMSAL ve RİTMİK YÖNDEN İNCELENMESİ
abortion pros read abortion photos
)

Author : Cengiz ŞENGÜL  , Ahmet Mutlu TERZİOĞLU  
Type :
Printing Year : 2015
Number : 12
Page : 410-415


Summary
Ağrı, Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan, kuzeyinde Iğdır, batısında Erzurum ve Muş, güneyinde Bitlis ve Van illeri ile çevrili olup Türkiye’nin doğuda İran sınırını teşkil eden bir ildir. Bu çalışma ile TRT Türk Halk Müziği Repertuvarında kayıtlı olan türküler, makamsal ve ritmik yönden inceleme altına alınmıştır. Bu çalışmada, kaynak tarama modeli kullanılmış ve uzman görüşleri doğrultusunda eserlerin makamsal dizileri isimlendirilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda TRT repertuvarına kayıtlı 25 eser bulunmuştur. Bu eserlerin, çoğunlukla Uşşak makamında olduğu ve ritmik olarak ise en çok 4/4’lük ritim kalıbının kullanıldığı tespit edilmiştir.

Keywords
Ağrı, Türk Halk Müziği, Makam, Ritim

Abstract
Ağrı, placed in the East Anatolia Region of Turkey, surrounded with Iğdır in its north, Erzurum and Muş in its west, Bitlis and Van in its south is a city border on İran in the east of Turkey. With this study, the registered folkloric songs in TRT Turkish Folkloric Music Repertoire are analyzed in terms of rhytmic and modal. In this study, literature review model was used and the modal verses of the works have been named. As a result of the review, 25 registered works have been found in TRT repertoir. It was determined that these works are mostly in Uşşak modal and 4/4 rhythym is mostly used.

Keywords
Ağrı, Turkish Folkloric Music, Modal, Rhythym

Advanced Search


Announcements

    Call for papers

    Dear authors,

    We only accept topics related to different disciplines of sport sciences since the first issue of our fifth volume. Therefore, please do not submit any kinds of research which is not directly connected to the sports field. Also be sure that you formatted your proposals according to the author guidelines of the journal. Submitting your articles to our journal will definitely mean that your articles haven't been published or sent elsewhere for publication. 

    Our journal solely functions on open access policy and we would definitely be happy to see that authors are exploring and using articles printed in our journal. Address :ISCSA Office: Menekse Sok. No:7/71 Balkanoglu Is Hani Kizilay, Cankaya, Ankara, TURKEY
Telephone :03123190289 Fax :03123190289
Email :editor@iscsjournal.com - turkmenm@yahoo.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri