Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


The Relationship Between Religion and Cinema in the Context of the Construction of a Harmonious World: “Life of Pi” Example
(Uyumlu Bir Dünya İnşası Bağlamında Sinema ve Din İlişkisi: “Life of Pi” Örneği )

Author : Asife ÜNAL    
Type :
Printing Year : 2015
Number : 12
Page : 567-583


Summary
İlk konulu film 1902, ilk sesli film 1927, ilk Türk filmi 1914 tarihli olmakla birlikte 1895’den itibaren hayatımızda olan sinema, çok önemli bir sanat dalıdır. 120 yıllık tarihi boyunca sinemanın doğrudan ya da dolaylı olarak hayatın her alanı ile olduğu gibi, din veya dini olgular ile de yakın ilişkisi olmuştur. Bu ilişki olumlu veya olumsuz sonuçlar doğurmuş ama her durumda etkili olmuştur. İslâm’ın yayılışını konu eden 1976 yapımı “Çağrı” ve Hz. İsa’nın son 24 saatine ışık tutmaya çalışan 2004 yapımı “Tutku: Hz. İsa’nın Çilesi” filmleri gibi doğrudan dini içerikli filmler yanında, özellikle günümüzde bilinçaltı mesajlarla oluşturulan din algısı, sinemanın bu alanda ne kadar önemli bir güç olduğunu ortaya koymaktadır… Bu konuda Hinduizm’in Tanrı inancının da etkisi ile çevrilen filmlerden biri olan “Life of Pi” önemli bir örnek teşkil etmektedir. Life of Pi, Yann Martel’in aynı isimli romanından David Magee tarafından sinemaya uyarlanan, yönetmenliğini Ang Lee’nin üstlendiği, 2012 yapımı ve 4 Oscar ödüllü bir filmdir. Filmde Pi (Piscine Pattel) adında Hintli bir gencin, ailesi ile birlikte bindikleri geminin batması sonrasında kurtulup, bir Bengal kaplanı ile 227 gün boyunca Pasifik Okyanusunda bir kurtarma filikasında verdiği hayatta kalma mücadelesi konu edilir. Film açıkça verilen “Allah inancına götüreceği” mesajı yanında, kullanılan çok sayıda metafor ile seyirciyi derinden etkilemeyi başarmış, sinemanın din konusunda nasıl kullanılabileceğinin muhteşem bir örneğini vermiştir. Filme göre Pi çocukluğundan itibaren inançla ilgili sorgulamaları olan; hayatın anlamını bulmaya özellikle Tanrı’yı tanımaya çalışan bir gençtir. Çocukluğunda bir Hindu olmanın yanında onu namaz kılan bir Müslüman ve vaftiz olmak isteyen bir Hıristiyan olarak görmek mümkündür. Bu dinlerin bir arada olup olamayacağını sorgular. Babasının “Her şeye aynı anda inanmakla, hiçbir şeye inanmamak arasında fark yoktur.” sözü üzerine bu dinlerin hepsinin birden müntesibi olamayacağını kavrar ama bu onun yekdiğerini anlamasını engellemez. Günümüzde dinlerin savaş sebebi olarak görülmesi, İslamofobinin bilinçli bir biçimde güçlendirilmesi karşısında Life of Pi gibi filmler, sinemanın bu hususta söyleyeceği çok sözü olduğunu göstermektedir.

Keywords
sinema, din, İslâm, Life of Pi

Abstract
By the very first movie in 1902, the first sound-on-movie in 1927 and the first Turkish movie in 1914, cinema is an important art form in our lives from 1895. Throughout the history of 120 years of cinema, as with all areas of life, has been a close relationship with religion or religious phenomena directly or indirectly. This relationship has lead to positive or negative results but has been effective in each case. The movies like "The Message" which issues the spread of Islam and "The Passion” which issues the last 24 hours of Jesus’ life are religious films. Beside them movies with subliminal messages also reveal how an important force lies to create religious perception created in this area... In this regard, one of the films that are surrounded by the influence of Hinduism's belief in God “Life of Pi "is an important example. Life of Pi (2012) is an 4 Oscar-winning movie which adapted to the cinema by David Magee by Yann Martel's novel of the same name and directed by Ang Lee. In the movie Pi (Piscine Pattel) is an Indian boy who struggles for survival in a lifeboat in the Pacific Ocean during 227 days with a Bengal tiger after the sinking of a ship. The movie has a clear message which “leads to belief in God”. Alongside this message it uses many metaphors to impress the audience and gives a magnificent example for how religion could be used in the cinema. According to the film Pi is a boy questioning beliefs from childhood to find the meaning of life, to recognize God. It’s possible to see him as a child who wants to be a baptized Christian and prays like a Muslim besides being a Hindu. He is questioning a combination of religion. After his father’s quote "there is no difference between to believe in everything at the same time and nothing to believe in" he understands that it’s not probable to be a follower of all beliefs, but this does not also mean to prevent from understanding the others. Today movies like Life of Pi show us how cinema will be a conscious way to strengthen the sayings against Islamophobia and religious wars.

Keywords
cinema, religion, Islam, Life of Pi

Advanced Search


Announcements

    Call for papers

    Dear authors,

    We only accept topics related to different disciplines of sport sciences since the first issue of our fifth volume. Therefore, please do not submit any kinds of research which is not directly connected to the sports field. Also be sure that you formatted your proposals according to the author guidelines of the journal. Submitting your articles to our journal will definitely mean that your articles haven't been published or sent elsewhere for publication. 

    Our journal solely functions on open access policy and we would definitely be happy to see that authors are exploring and using articles printed in our journal. Address :ISCSA Office: Menekse Sok. No:7/71 Balkanoglu Is Hani Kizilay, Cankaya, Ankara, TURKEY
Telephone :03123190289 Fax :03123190289
Email :editor@iscsjournal.com - turkmenm@yahoo.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri