Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Uydu TV Yayıncılığının Tarihi ve Türkiye'de Uydu Televizyonculuğu Pazarı
(History of Satellite TV Broadcasting and Satellite Broadcasting Market in Turkey
abortion pros read abortion photos
)

Author : Mihalis KUYUCU    
Type :
Printing Year : 2015
Number : 13
Page : 85-107


Summary
Bu çalışma iletişim teknolojilerinin dijitalleşmesi sonucunda ortaya çıkan ilk büyük gelişme olan uydu yayıncılığı ve onun Türkiye’deki yansımalarını incelemektedir. Televizyon yayıncılığının küreselleşmesinde ilk büyük kilometre taşı olan uydu yayıncılığı mecranın gelişmesine büyük katkılar sağlamıştır Uydu yayıncılığı televizyon mecrasının yayın kalitesini arttırırken coğrafi erişimini de genişletmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde uydu yayıncılığının dünyadaki ve Türkiye’deki tarihçesine yönelik kavramsal bir araştırma yapılmıştır. Araştırmanın uygulama bölümünde ise Türkiye’de 2015 yılında Türksat Uydusu aracılığı ile yayın yapan 160 televizyon kanalı ile ilgili bir analiz yapılmıştır. Türkiye’de uydu platformunu kullanarak yayın yapan televizyon kanallarının ekonomik yapısı incelenmiş ve kanalların işletme yapısı ile ilgili bir analiz yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda uydu platformu aracılığı ile yayın televizyon kanallarının bu platformun dışında kalan platformları da yayınlarını yaymak amacıyla kullandığı, televizyon kanallarının sahiplerinin medyanın farklı kollarında da yatırımlar yaptığının altı çizilmiştir. Türksat uydusu aracılığı ile yayın yapan televizyon kanalları daha çok tematik yayıncılık yapmakta, ekonomik gelirlerini reklamlardan sağlamaya çalışsa da sermaye sahipleri medya yatırımlarının dışında farklı iş kollarında da yatırımlar yaptığı görülmüştür. Sadece uydu platformundan yayın yapan televizyon kanallarının yeni medya ile yakınsamasında gecikmeler yaşanırken, bu televizyon kanalları diğerlerine göre daha fazla ekonomik sorun yaşamaktadır. İletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler sonucunda yeni medya ve pek çok TV yayın platformu ortaya çıkmıştır. Uydu platformu televizyon yayıncılığında tek başına güçlü bir platform olmamaktadır. Kanallar uydu yayınlarının yanında diğer mecraları da kullanarak daha fazla sayıda insana ulaşmaya çalışmaktadır.

Keywords
Televizyon, Uydu Yayıncılığı, Türkiye’de Uydu Yayıncılığı, Türksat Uydu.

Abstract
The present study analyses the satellite broadcasting that is the first important development that emerged as a result of digitalization in communication technologies and its reflections in Turkey. As the first milestone in the globalization of television broadcasting, satellite broadcasting provided substantial contribution towards the development of the media. Satellite broadcasting both increased the broadcasting quality and geographical coverage of the television media. A conceptual study was carried out in the first part of the study in connection with the history of satellite broadcasting in Turkey and across the world. In the research part of the study, an analysis was performed on 160 television channels that broadcast in Turkey via Turksat Satellite. Economic structure of the television channels broadcasting in Turkey via satellite was studied and an analysis was performed on the operational structure of the channels. As a result of the study, it was emphasized that the television channels broadcasting via satellite platform also use other platforms for the purpose of spreading their broadcasts and television channel owners make investments in different branches of the media, too. Capital owners invest in different business areas other than the media although television channels broadcasting via Turksat mostly focus on thematic broadcasting and make effort to generate economic income from advertisements. Delays are encountered in the course of the convergence between the new media and television channels that broadcast only from the satellite platform and such television channels experience more economic problems than the other channels. New media and many TV broadcasting platforms emerged as a result of the developments in the communication technologies. In television broadcasting, satellite platform is not an effective platform on its own. Channels make effort to reach to more people by using other platforms in addition to satellite broadcasting.

Keywords
Television, Satellite Broadcasting, Satellite Broadcasting in Turkey, Türksat Satellite

Advanced Search


Announcements

    Call for papers

    Dear authors,

    We only accept topics related to different disciplines of sport sciences since the first issue of our fifth volume. Therefore, please do not submit any kinds of research which is not directly connected to the sports field. Also be sure that you formatted your proposals according to the author guidelines of the journal. Submitting your articles to our journal will definitely mean that your articles haven't been published or sent elsewhere for publication. 

    Our journal solely functions on open access policy and we would definitely be happy to see that authors are exploring and using articles printed in our journal. Address :ISCSA Office: Menekse Sok. No:7/71 Balkanoglu Is Hani Kizilay, Cankaya, Ankara, TURKEY
Telephone :03123190289 Fax :03123190289
Email :editor@iscsjournal.com - turkmenm@yahoo.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri