Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Investigation of the Physical Activity Participation Levels and Obesity Status of Academic Staff
(Akademisyenlerin Fiziksel Aktiviteye Katılım Düzeyleri ve Obezite Durumlarının İncelenmesi )

Author : Arslan KALKAVAN  , Abdullah Bora ÖZKARA, Ceyhun ALEMDAĞ, Selma ÇAVDAR  
Type :
Printing Year : 2016
Number : 17
Page : 329-339


Summary
Bu çalışmanın amacı akademisyenlerin fiziksel aktiviteye katılım düzeyleri ve obzite durumlarının; cinsiyet, yaş, medeni durum, çalışma yılı ve akademik ünvan gibi değişkenlere göre incelenmesidir. Araştırmanın çalışma gurubu 2015-2016 eğitim öğretim döneminde Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde görev yapan 290 akademisyenden (163 erkek, 127 kadın; 23-60 yaş) oluşmaktadır. Çalışma gurubuna kişisel bilgi formu ile birlikte uluslararası fiziksel aktivite (IPAQ) anketinin kısa formu uygulanmıştır. Verilerin analizinde Tek Faktörlü Varyans Analizi(ANOVA), Mann Whitney U test, Kruskal Wallis H testleri kullanılmıştır. Elde edilen verilere göre akademisyenlerin fiziksel aktivite katılımları ; % 39 inaktif, %50 az aktif, %11 fiziksel olarak aktif seviyelerinde iken obezite durumları %2,8 zayıf, % 44,8 normal, % 41 kilolu ve %11,4 obez seviyesindedir. Test sonuçları akademisyenlerin fiziksel aktivite ve obezite durumlarının cinsiyet, yaş, medeni durum, çalışma yılı ve akademik ünvan gibi değişkenlere göre ? =0.05 düzeyinle anlamlı faklılıklar gösterdiğini ortaya koymaktadır. Sonuç olarak yaş, akademik ünvan ve çalışma yılına göre akademisyenlerin fiziksel olarak aktif olma zamanları azalmakta, kiloluluk oranları ise artmaktadır. Kadınların fiziksel olarak aktif olma zamanları erkeklere oranla daha fazla iken evli bireylerin kiloluluk durumları bekarlara oranla daha fazladır.

Keywords
Fiziksel aktivite, obezite, akademisyen
abortion pros process of abortion abortion photos


Abstract
The purpose of this study is to examine physical activity participation levels and obesity status of academic staff depending on the data on gender, age, martial status, years of employment and academic title. Study group of this research consists of 290 academic staff (163 men and 127 women) in Karadeniz Technical University in 2015-2016 academic year. International Physical Activity Questionnaire (short form) and the Personal Information Form were administered to all participants. The data were analyzed through one way variance analysis (ANOVA), Mann Whitney U test, and Kruskal Wallis H test. Findings of the study revealed that physical activity participation levels; %39 inactive, %50 minimally active, % 11 physically active and obesity status % 2,8 underweight, % 44,8 normal range, % 41 overweight, % 11,4 obese in academic staff. Test results showed that there were significant difference both physical activity level and obesity status depending on gender, age, martial status, years of employment and academic title(p<.05). Result of the study shows that men in comparison with women, the marrieds in comparison with the singles, the high academic tittles, age and years of employment in comparison with low have low physical activity level and high overweight status.

Keywords
Physical activity, obesity, academician

Advanced Search


Announcements

    Call for papers

    Dear authors,

    We only accept topics related to different disciplines of sport sciences since the first issue of our fifth volume. Therefore, please do not submit any kinds of research which is not directly connected to the sports field. Also be sure that you formatted your proposals according to the author guidelines of the journal. Submitting your articles to our journal will definitely mean that your articles haven't been published or sent elsewhere for publication. 

    Our journal solely functions on open access policy and we would definitely be happy to see that authors are exploring and using articles printed in our journal. Address :ISCSA Office: Menekse Sok. No:7/71 Balkanoglu Is Hani Kizilay, Cankaya, Ankara, TURKEY
Telephone :03123190289 Fax :03123190289
Email :editor@iscsjournal.com - turkmenm@yahoo.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri