Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


An Analysis on the Attitudes of College Students to Physical Education and Sport Pedagogy Course in terms of Some Variables
(Üniversite Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Dersine İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
abortion pros read abortion photos
)

Author : Nihal AKOĞUZ YAZICI  , Arslan KALKAVAN, Çetin ÖZDİLEK  
Type :
Printing Year : 2016
Number : 18
Page : 404-411


Summary
Bu araştırma, bölümlerinde ‘Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi’ dersini alan ve henüz almamış üniversite öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor hakkındaki görüşlerini inceleyebilmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya, 2014-2015 eğitim öğretim yılında Recep Tayip Erdoğan Üniversitesinde öğrenim gören 95 kız ve 119 erkek öğrenci olmak üzere toplamda 214 üniversite öğrencisi katılmıştır. Öğrencilerin tutumlarının değerlendirilebilmesi için Demirhan ve Altay (2001) tarafından geliştirilen, 12’si olumlu 12’si ise olumsuz olmak üzere toplam 24 maddeden oluşan Beden Eğitimi ve Spor Tutum Ölçeği veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 120, en düşük puan 24’tür. Veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) istatistik paket programı kullanılarak analiz edilecektir. Araştırmada verilerin çözümlenmesi için tek yönlü ANOVA ve t testi kullanılacaktır ve verilerin çözümlenmesi sonucunda, öğrencilerin verdikleri cevaplar değerlendirilerek beden eğitimi ve spora ilişkin tutum puanları arasında istatiksel farkın bulunup bulunmadığına bakılacaktır.

Keywords
Beden eğitimi, tutum, öğrenci

Abstract
This study aims to analyze the views on Physical Education and Sport of the students who have taken the course “Physical Education and Game Teaching” and haven’t taken this course yet. 191 students, 106 girls and 85 boys, who study at Recep Tayyip Erdoğan University in the 2014-2015 academic year are the participants of the study. The Physical Education and Sport Attitude Scale developed by Demirtaş and Altay (2001) has been used as a data collection tool to evaluate students’ attitudes. This 24-item scale includes twelve items to assess positive attitudes and twelve items to assess negative attitudes. The highest and lowest points that can be obtained from the scale are 120 and 24, respectively. To analyze data, SPSS package program (Statistical Package for the Social Sciences) will be used. In the study, one way ANOVA and t-test will be used for data analysis. With the help of data analysis, the answers given by the students will be evaluated and whether there is a statistical difference among attitude points towards physical education and sport will be found.

Keywords
Physical education, attitude, student

Advanced Search


Announcements

    Call for papers

    Dear authors,

    We only accept topics related to different disciplines of sport sciences since the first issue of our fifth volume. Therefore, please do not submit any kinds of research which is not directly connected to the sports field. Also be sure that you formatted your proposals according to the author guidelines of the journal. Submitting your articles to our journal will definitely mean that your articles haven't been published or sent elsewhere for publication. 

    Our journal solely functions on open access policy and we would definitely be happy to see that authors are exploring and using articles printed in our journal. 



Address :ISCSA Office: Menekse Sok. No:7/71 Balkanoglu Is Hani Kizilay, Cankaya, Ankara, TURKEY
Telephone :03123190289 Fax :03123190289
Email :editor@iscsjournal.com - turkmenm@yahoo.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri