Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


The Factors That Affect the Development of Sports Industry as an Economy
(Spor Endüstrisinin Bir Ekonomi Olarak Gelişmesini Etkileyen Faktörler
abortion pros process of abortion abortion photos
)

Author : Ali GÜVERCİN  , Halil İbrahim MİL  
Type :
Printing Year : 2016
Number : 18
Page : 515-521


Summary
Sporun tarihine bakıldığında antik çağlara kadar dayandığı görülmektedir. Spor, zaman içerisinde yaygınlaşmış ve toplumun neredeyse tüm kesimlerine hitap etmesi nedeniyle önemli ve vazgeçilmez bir olgu haline gelmiştir. Sporun yaygınlaşması ve işin içerisine paranın da girmesiyle spor büyük bir endüstri haline gelmiştir. Spor endüstrisinin içerisinde yer alan öğeler; katılımcılar (aktif ve pasif), eğlence (spor müsabakaları ve organizasyonlar vb.), ürünler (mal ve hizmetler), spor tesisleri (stadyum ve salon gibi), medya, güvenlik ve yönetim sistemleri (spor kulüpleri, federasyon ve siyasi yöneticiler gibi) dir. Spor endüstrisi dar anlamda spor ile ilişkili mal ve hizmetlerinin üretilmesi ve pazarlanması olarak tanımlanabilir. Daha geniş manada bakıldığında ise sporun tüm taraflarıyla ekonomik sistemler içerisindeki yeridir. Artık spor ekonomisi ve endüstrisi kendi pazarını oluşturan bir sektör haline gelmiştir. Spor ekonomisinin bu şekilde hızlı bir şekilde büyümesinin nedenleri arasında; yeni ve farklı sportif faaliyetlerin oluşması, sporun gösteri oyunu haline gelmesi, insanların serbest vakitlerinin artması, insanların sporla özdeşleşme eğilimlerinin artması, spora ait ürün ve teknolojilerin gelişmesi, sporun küresel bir olgu haline gelmesi, spor ekonomisi ve pazarlaması alanlarının arttığı görülmektedir. Avrupa futbol endüstrisi cirosunun yaklaşık 15 milyar Euro ve Türkiye futbol endüstrisi cirosunun ise yaklaşık 1 milyar olduğu düşünüldüğünde spor ekonomisinin incelenmesi ve analiz edilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Çalışmanın amacı da spor endüstrisinin (özellikle de futbol endüstrisinin) büyüklüğünü ve sporun bir endüstri haline gelmesindeki faktörleri ortaya koymaktır. Çalışmada araştırma yöntemlerinden içerik analizi ve literatür taraması yöntemleri kullanılmıştır.

Keywords
Spor, endüstri, ekonomi

Abstract
When the history of sports is analyzed, it can be seen that it dates back to antiquity. Sports became more widespread and an important and indispensable part of life as it appeals to nearly every section of the society. The more widespread it became, the bigger an industry it turned out to be, with the involvement of money in it. The components of sports are participants (active and passive), entertainment (sports contests and organizations, etc.), outputs (goods and services), sports facilities (stadiums and saloons), media, security and management systems (sports clubs, federations and political managers, etc.) Sports industry can be defined as the marketing of the goods and services associated with sports. From a broader perspective, it is the place of sports with all of its parties within the economy systems. Sports economics and industry have already become a sector establishing its own market. There are various reasons behind this speedy growth of sports economy. Some of them are generation of different sports activities, sports becoming a demonstration game, increase in the amount of free times of people, increasing tendency to associate themselves with sports, development of the sports products and technologies, globalization of sports as a concept and increase in the size of areas of sports economy and technology. The fact that the annual revenue of European football industry is approximately 15 billion EURO and revenue of Turkish football industry is approximately 1 billion TL has created the need to study and analyze the sports economy. In this context, this study attempts to reveal the size of the sports industry (football industry in particular) and the factors behind the development of sports into an industry. The methods of content analysis and literature research were used in this study.

Keywords
Sports, industry, economy

Advanced Search


Announcements

    Call for papers

    Dear authors,

    We only accept topics related to different disciplines of sport sciences since the first issue of our fifth volume. Therefore, please do not submit any kinds of research which is not directly connected to the sports field. Also be sure that you formatted your proposals according to the author guidelines of the journal. Submitting your articles to our journal will definitely mean that your articles haven't been published or sent elsewhere for publication. 

    Our journal solely functions on open access policy and we would definitely be happy to see that authors are exploring and using articles printed in our journal. Address :ISCSA Office: Menekse Sok. No:7/71 Balkanoglu Is Hani Kizilay, Cankaya, Ankara, TURKEY
Telephone :03123190289 Fax :03123190289
Email :editor@iscsjournal.com - turkmenm@yahoo.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri