Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


The Investigation of the Usage of Technical Textiles in Sports
(Teknik Tekstillerin Spor Branşlarında Kullanımının İncelenmesi )

Author : Kadri AKÇALI    
Type :
Printing Year : 2016
Number : 18
Page : 533-546


Summary
Günümüzün teknolojik gelişmeleri ve yoğun rekabet koşulları her sektörde olduğu gibi tekstil sektöründe de farklı tekstil yapılarının araştırılması ve üretilmesi zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Dekoratif ve estetik özelliklerin yanı sıra; yeni üretilen tekstil ürünlerinde üstün fonksiyonel özelliklerin ve yüksek teknik performansların bulunması da istenmektedir. Farklı kullanım amaçlarına uygun olarak yüksek teknik ve performans özelliklerine sahip teknik tekstil ürünlerin üretilmesi tüm alanlarda olduğu gibi spor alanında da etkisini giderek arttırmaktadır. Gerek bireysel, gerek takım sporlarında, sadece sporcu performanslarının değil kullanılan malzeme özelliklerinin de etkisi giderek artmaktadır. Bu nedenle spor dalları için üretilen teknik tekstil ürünlerinin sporcular üzerindeki etkilerinin incelenmesi yapılan bazı akademik çalışmaların merkezinde yer almaktadır. Bu durum spor tekstili kavramını literatüre eklemiştir. Spor tekstilleri temel olarak, sporcuların giydiği kıyafet, kullandıkları malzeme ve ayakkabıları tanımlamaktadır. Bu çalışma kapsamında teknik tekstil üretiminin spor branşlarına katkısı incelenmiş; yapılan literatür çalışması ve örnek uygulamaların incelenmesi sonucunda, farklı spor dallarında kullanılan ve kullanılması muhtemel teknik tekstil ürünlerindeki son gelişmeler ile spor tekstilinin spor branşlarındaki kişisel ve takım performanslarına katkıları ortaya konulmuştur. Elde edilen veriler; spor tekstili olarak kullanılan teknik tekstillerin farklı spor branşları ve sporcuların performansları üzerinde etkili olduğu sonucunu ortaya çıkarmıştır.

Keywords
Teknik tekstil, spor tekstili, spor malzemeleri, sporcu kıyafetleri

Abstract
In today's technological advances and intense competition revealed the necessity of the investigation and the production of different textile structure in the textile industry as well as in all sectors. The presence of superior functional properties and high technical performances are desired in newly manufactured textile products as well as decorative and aesthetic properties. The production of technical textiles with high technical and performance characteristics increase its influence in sport as in all areas. The impact of the materials features used not only performances of sportsmen, but also i

Keywords
Technical textile, sportech, sport equipments, sport clothes

Advanced Search


Announcements

    Call for papers

    Dear authors,

    We only accept topics related to different disciplines of sport sciences since the first issue of our fifth volume. Therefore, please do not submit any kinds of research which is not directly connected to the sports field. Also be sure that you formatted your proposals according to the author guidelines of the journal. Submitting your articles to our journal will definitely mean that your articles haven't been published or sent elsewhere for publication. 

    Our journal solely functions on open access policy and we would definitely be happy to see that authors are exploring and using articles printed in our journal. Address :ISCSA Office: Menekse Sok. No:7/71 Balkanoglu Is Hani Kizilay, Cankaya, Ankara, TURKEY
Telephone :03123190289 Fax :03123190289
Email :editor@iscsjournal.com - turkmenm@yahoo.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri