Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Effect of Level of Communication Skills on Team Success for Some Volleyball Teams from Turkish First Division Volleyball League
(Türkiye Birinci Liginde Yer Alan Bazı Voleybol Takımlarında İletişim Becerisi Seviyesinin Takım Başarısına Etkisi )

Author : Cem Sinan ASLAN  , Ender EYUBOĞLU, Oğuzhan DALKIRAN  
Type :
Printing Year : 2016
Number : 18
Page : 625-630


Summary
Bu çalışmanın amacı, oyuncuların iletişim becerilerinin oynadıkları takımların başarı durumu üzerine olan etkisini incelemektir. Çalışmaya, elit düzeyde voleybol oynayan 43 erkek sporcu katılmıştır. Sporcular, geçerlik (0,86) ve güvenirliği (0,78) Korkut (1996) tarafından yapılan “İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeği”ni gönüllü olarak doldurmuşlardır. Türkiye Birinci Voleybol Ligi’nde yer alan dört takımın oyuncuları, lig sıralamalarına göre “Başarılı (n=18)” ve “Başarısız (n=25)” olarak iki gruba ayrılmışlardır. Ölçekten elde edilen verilerin istatistiksel analizinde, SPSS (Ver. 16) içinde yer alan “t Test” kullanılmış ve yanılma düzeyi (?) 0,05 olarak kabul edilmiştir. Çalışmada elde edilen verilerin t Test ile değerlendirilmesi sonucunda, “Başarılı” ve “Başarısız” olarak ayrılan gruplar arasında iletişim becerileri açısından anlamlı bir fark oluşmamıştır (p=0,389; p>0,05). Sonuç olarak; sporcuların iletişim becerisi seviyelerinin, takımların başarı ya da başarısızlığında etkili bir faktör olmadığı söylenebilir.

Keywords
İletişim becerileri, takım başarısı, voleybol

Abstract
The purpose of this study was determined the effect of players’ communication skills on the success of their teams. A sample of elite male volleyball players (n=43) of 4 teams from Turkish First Division Volleyball League, participated in this study. Participants voluntarily responded Communication Skills Evaluation Scale (CSES) that Turkish validity (0,86) and reliability (0,78) was tested by Korkut (1996). According to team rank in league, teams

Keywords
Communication skills, team success, volleyball

Advanced Search


Announcements

    Call for papers

    Dear authors,

    We only accept topics related to different disciplines of sport sciences since the first issue of our fifth volume. Therefore, please do not submit any kinds of research which is not directly connected to the sports field. Also be sure that you formatted your proposals according to the author guidelines of the journal. Submitting your articles to our journal will definitely mean that your articles haven't been published or sent elsewhere for publication. 

    Our journal solely functions on open access policy and we would definitely be happy to see that authors are exploring and using articles printed in our journal. Address :ISCSA Office: Menekse Sok. No:7/71 Balkanoglu Is Hani Kizilay, Cankaya, Ankara, TURKEY
Telephone :03123190289 Fax :03123190289
Email :editor@iscsjournal.com - turkmenm@yahoo.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri