Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Determination of Macronutrient, Liquid, and Nutritional Supplement Consumption in Male Athletes
(Determination of Macronutrient, Liquid, and Nutritional Supplement Consumption in Male Athletes )

Author : Eren CANBOLAT  , Ismail Mucahit ALPTEKIN, ONUR CIRAK, Funda Pinar CAKIROGLU  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 26
Page : 103-112


Summary
Bu çalışma erkek sporcuların makro besin, sıvı ve besinsel destek alımlarının saptanması amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya Ankara ilinde bulunan çeşitli spor kulüplerine devam eden 40 erkek sporcu katılmıştır. Çalışma kapsamında sporculara spor yaşamlarına, beslenme alışkanlıklarına ve sıvı tüketimlerine yönelik sorular içeren anket formu, 3 günlük besin tüketim kayıt formu ve 3 günlük fiziksel aktivite kayıt formu uygulanmıştır. Sporcular kuvvet/güç sporcusu (26) ve takım sporcusu (14) şeklinde gruplandırılarak bulgular değerlendirilmiştir. Sporcuların %55,0’i besin destekleri kullanmakta olup en çok kullanılan besin destekleri sırasıyla dallı zincirli aminoasitler (%35,0), whey proteini (%32,5) ve glutamin (%20,0) olarak bulunmuştur. Sporcuların besin tüketim kayıtları incelendiğinde her iki grup sporcularının da yetersiz enerji (K:46,1±17,6 kcal/kg/gün; T:41,7±11,1 kcal/kg/gün; p>0,05) aldıkları saptanmıştır. Sporcuların önerilenden düşük miktarda karbonhidrat (K:5,5±1,7 gr/kg/gün; T:5,0±2,4 gr/kg/gün; p>0,05); kuvvet/güç sporcularının yüksek, takım sporcularının ise önerilen düzeyde protein aldıkları bulunmuştur (K:2,7±1,3 gr/kg/gün; T:1,5±0,5 gr/kg/gün p<0,05). Sporcuların diyetlerinde karbonhidrat (K:%42,7±8,2; T:%52,1±5,5; p<0,05) ve proteinden (K:%24,3±8,6; T:%14,6±2,4; p<0,05) gelen enerji yüzdeleri için gruplar arasındaki farklılık anlamlı (iken yağdan gelen enerji yüzdeleri önerilen sınırlar içerisinde olup gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (K:%33,0±11,5; T:%33,3±5,1; p>0,05). Son olarak sporcuların sıvı alımlarının yetişkin bireyler için önerilen değerlere göre normal düzeyde olduğu söylenebilir.

Keywords
Sporcu beslenmesi, Beslenme alışkanlıkları, Sporcu sağlığı, Sıvı tüketimi

Abstract
The present study was conducted to determination of macronutrient, liquid and nutritional supplements intake in athletes. Fourty man athletes living in Ankara and going on to various sport clubs participated in this study. A survey was given to subjects for including questions about sports life, nutrition habits and liquid consumption. Within the scope of the study, i; a questionnaire containing questions about sporting life, eating habits and liquid consumption, ii; 3-day food consumption record form, iii; 3-day physical activity record form were applied to athletes. Athletes were grouped as strength/power (P) athletes (n=26) and team (T) athletes (n=14). 55,0% of the athletes use nutritional supplements and the most commonly used nutritional supplements are branched chain amino acids (35,0%), whey protein (32,5%) and glutamine (20,0%), respectively. When the food consumption records of the athletes are examined, it was found that both groups of athletes were found to have inadequate energy (P:46,1±17,6 kcal/kg/day, T:41,7±11,1 kcal/kg/day; p>0,05). It was found that athletes consumed low amount of carbohydrate (P:5,5±1,7 g/kg/day, T:1,5±0,5 g/kg/day; p>0,05) and that P athletes consumed high protein while T athletes consumed at recommended levels (2,7±1,3 g/kg/day, 1,5±0,5 g/kg/day; p<0,05). While the difference between groups was significant for the percentages of energy from carbohydrates (P:42,7±8,2%, T:52,1±5,5%; p<0,05) and proteins (P:24,3±8,6%, T:14,6±2,4%; p<0,05), the percentages of energy from the lipids are within the recommended levels and there is no significant difference between the groups (P:33,0±11,5%, T:33,3±5,1%; p>0,05). Finally, it can be said that the liquid intake of athletes is at normal levels according to recommended values for adults.

Keywords
Sports nutrition, Eating habits, Athlete health, Fluid consumption

Advanced Search


Announcements

    Call for papers

    Dear authors,

    We only accept topics related to different disciplines of sport sciences since the first issue of our fifth volume. Therefore, please do not submit any kinds of research which is not directly connected to the sports field. Also be sure that you formatted your proposals according to the author guidelines of the journal. Submitting your articles to our journal will definitely mean that your articles haven't been published or sent elsewhere for publication. 

    Our journal solely functions on open access policy and we would definitely be happy to see that authors are exploring and using articles printed in our journal. Address :ISCSA Office: Menekse Sok. No:7/71 Balkanoglu Is Hani Kizilay, Cankaya, Ankara, TURKEY
Telephone :03123190289 Fax :03123190289
Email :editor@iscsjournal.com - turkmenm@yahoo.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri