Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Examination of Corporate Identity Formation; Corporate Identity of Besiktas Gymnastics Club
(Examination of Corporate Identity Formation; Corporate Identity of Besiktas Gymnastics Club )

Author : Tekmil Sezen GÖKSU  , Oktay AKYÜZ  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 29
Page : 499-509


Summary
Dünyada futbol kulüplerinin marka bilinirliğini arttırma ve kurumsal yapılarının oluştururken, kendilerine kimlik yaratmaları gerekmektedir. Bu çalışma, Türkiye’nin ilk kulübü olan Beşiktaş Jimnastik Kulübünün kurumsal kimlik oluşumunu, marka değeri, logo, renkleri, tarihi, vizyon ve misyonu üzerinden değerlendirmek için yapılmıştır. Geçmişten günümüze kadar gelen değişimleriyle birlikte, güncel halini alan kulübün kurumsal yapısı hakkında araştırma yapılmıştır. Kurumsal kimlik çalışmaları yapılırken kulübün özellikle kurulduğu semt ve yaşayanların kültürü, taraftarlar arasındaki birlik ve beraberlik, aidiyetlik duygusunun logoya, renklere, yazı karakterine ve marka değerini önemli derece etkilediği görülmüştür. Araştırma yöntemi olarak, keşfedici bilgi yöntemi kullanılmıştır. Akademik makaleler, gazete arşivleri, kitaplar ve internet sitelerinden faydalanılmıştır. Sonuç olarak, ulusal ve uluslararası arenada mücadele eden spor kulüplerinin, teknolojik gelişmeler ve yeni pazar alanlarının oluşumu ve ayakta kalabilmeleri içinde, bu değişime uygun adımlar atmaları gerekmektedir. Kulübün kuruluş amacını, ileriye dönük planlarını destekleyici bir kurumsal kimlik oluşturan Beşiktaş Jimnastik Kulübü, özellikle marka değerini oluşturan özellikleriyle birlikte kendini ve taraftar gurubunu iyi bir şekilde temsil ettiği görülmektedir. Bir markanın kendini ifade etme biçimlerinden en önemlisi kurumsal kimlik yapısını doğru şekilde oluşturmasıdır. Tanınırlık, sempati, güven, işletmenin davranışını kuvvetlendirmekte ve hedef kitlenin davranışlarını desteklemektedir. Öte yandan kurum kimliği şu unsurların oluşmasını sağlamaktadır. Beşiktaş Jimnastik Kulübü, kurumsal kimlik kılavuzunu tamamıyla yeniden düzenleyerek, kendilerini en iyi şekilde ifade edecek duruma getirmiştir.

Keywords
Kurumsal Kimlik, Kurumsal Kültür, Beşiktaş Jimnastik Kulübü

Abstract
Football clubs around the world need to increase their brand awareness and create their identity while building their institutional structures. This study is conduct on Turkey's first club, Besiktas Gymnastics Club and to assess its corporate identity formation, trademark, logo, colors, history, vision and mission. Considering the changes from past to present, the institutional structure of the current club is studied. While conducting corporate identity studies, it has been observed that the culture of the neighborhood and the inhabitants where the club was established, the unity and solidarity among the supporters, the sense of belonging have affected the logo, the colors, the characters and the brand value of the club. Exploratory information analysis method was used as research method. Academic articles, newspaper archives, books and websites were used. As a result, sports clubs competing in the national and international arena need to take appropriate steps in order to survive in the environment with these technological advances and creation of nw markets. Besiktas Gymnastics Club, which established a corporate identity that supports the establishment purpose and future plans of the club, is considered to have a good representation of itself and its fans, especially with the characteristics that constitute its brand value. One of the most important forms of self-expression of a brand is to create the corporate identity structure in an accurate way. Recognition, sympathy and confidence strengthen the behavior of the enterprise and support the behavior of the target audience. On the other hand, the corporate identity provides the following elements. Besiktas Gymnastics Club has completely rearranged its corporate identity guide and turned it into a form to express the club in the best possible way.

Keywords
Corporate Identity, Corporate Culture, Besiktas Gymnastics Club

Advanced Search


Announcements

    Call for papers

    Dear authors,

    We only accept topics related to different disciplines of sport sciences since the first issue of our fifth volume. Therefore, please do not submit any kinds of research which is not directly connected to the sports field. Also be sure that you formatted your proposals according to the author guidelines of the journal. Submitting your articles to our journal will definitely mean that your articles haven't been published or sent elsewhere for publication. 

    Our journal solely functions on open access policy and we would definitely be happy to see that authors are exploring and using articles printed in our journal. Address :ISCSA Office: Menekse Sok. No:7/71 Balkanoglu Is Hani Kizilay, Cankaya, Ankara, TURKEY
Telephone :03123190289 Fax :03123190289
Email :editor@iscsjournal.com - turkmenm@yahoo.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri