Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


The Behaviour of Spare Time in Different Cultures - Romanies Sample
(The Behaviour of Spare Time in Different Cultures - Romanies Sample )

Author : Harun AYAR  , Suat KARAKÜÇÜK  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 30
Page : 14-24


Summary
Tekirdağ romanları, kentin en eski yerleşim yeri olan Aydoğdu mahallesinde ikamet etmektedirler. Bu bölgede romanlar genellikle tek katlı dairelerdeveya birkaç katlı apartman dairelerde yaşamaktadırlar. Erkekler ticaretle uğraşırlar, bazıları pazarlarda meyve, sebze, balık satarlarken bazıları müzisyenlik yapmaktadırlar. Kadınlar ise çoğunlukla ev hanımı ve ev işleriyle uğraşırlar bazıları ise günlük ev temizliklerine gitmektedirler. Yapılan çalışmada roman toplumunun boş zaman faaliyetlerine kültürel kimlik olgusu üzerinde durularak, Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu mahallesi romanlarına nitel bir çalışma yapılmıştır. Araştırmaya 10 erkek, 5 kadın toplam 15 kişi katılmıştır. Görüşme tekniği yöntemi ile katılımcıların her birinin demografik bilgileri alınmış ardından 10 adet soru sorulmuştur. Romanların sorulara verdikleri cevaplar doğrultusunda maddi imkânsızlıkları ve çalışma sürelerinin fazla olması gibi sebeplerden dolayı boş zaman etkinliklerine fazla katılamadıkları tespit edilmiştir. Romanların kendi kültürlerine özel katılmış oldukları etkinliklerin düğünlerden ibaret olduğunu ortaya çıkmıştır.

Keywords
Kültür, Çokkültürlülük, Boş Zaman, Romanlar

Abstract
Romani people in Tekirdag well in Aydoğdu district which is the oldest settlement of the city. In this area, the usually live in shantyhouses. Males engage in trade and some of them sell fruits, vegetables, fish in bazaars, some are musicians. Women are usually housewives. They do house Works and some of them do clean someone else’s house for a living. This is a qualitative study which includes the Romani in Tekirdağ Süleymanpaşa County Aydoğdu District and the cultural identity term of Romani’s spare time activities. There are total 15 participants as 10 males and 5 females in the study Their demographic information was taken and then asked 10 questions with the Interviewing Method. In accordance with their answers, they cannot actually participate much to the spare time activities because of the financial impossibility and the plenitude of working hours. It appears that their only activity which is special for their cultures is weddings. If the Romani have regular jobs and higher education level, their contributions to the society will be big undoubtedly. In every branch of music, game and art, they make important progresses for humanity in national and global extent both through their recreative aspects and professional contributions

Keywords
Culture, Multiculturalism, Leisure, Romani

Advanced Search


Announcements

    Call for papers

    Dear authors,

    We only accept topics related to different disciplines of sport sciences since the first issue of our fifth volume. Therefore, please do not submit any kinds of research which is not directly connected to the sports field. Also be sure that you formatted your proposals according to the author guidelines of the journal. Submitting your articles to our journal will definitely mean that your articles haven't been published or sent elsewhere for publication. 

    Our journal solely functions on open access policy and we would definitely be happy to see that authors are exploring and using articles printed in our journal. Address :ISCSA Office: Menekse Sok. No:7/71 Balkanoglu Is Hani Kizilay, Cankaya, Ankara, TURKEY
Telephone :03123190289 Fax :03123190289
Email :editor@iscsjournal.com - turkmenm@yahoo.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri