Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Examination of Reaction Times of Athletes of Kyrgyz National Team during Preparation Period for 2016 Summer Olympic Games
(Examination of Reaction Times of Athletes of Kyrgyz National Team during Preparation Period for 2016 Summer Olympic Games )

Author : Bilal DEMİRHAN  , Cipare ABDURAHMANOVA, Serdar GERİ, Kanat CANUZAKOV  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 30
Page : 25-30


Summary
Bu araştırma 2016 yaz olimpiyat oyunları öncesi hazırlık döneminde Kırgızistan Milli takım sporcularının Reaksiyon düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya 9 Greko-Romen stil güreşçi (24±4,5 yaş), 10 serbest stil güreşçi (22,10±3,21 yaş), 8 judocu (23,6±1.89 yaş), 8 erkek atlet (22,29±2,87 yaş) ve 3 kadın atlet (21,67±2,08 yaş) olmak üzere 35 erkek ve 3 kadın milli sporcu dahil olmuştur. Sporcuların ses ve ışığa karşı reaksiyon zamanları, Newtest 1000 marka çok seçenekli reaksiyon zamanı ölçeği ile belirlenmiştir. Araştırmanın İstatistiksel değerlendirilmesi SPSS 21.0 bilgisayar paket programı ile yapılarak gruplar arasındaki farkın tespitinde “Student T” testi kullanıl. P<0,05 düzeyindeki farklılıklar anlamlı olarak kabul edildi. Elde edilen bulgular incelendiğinde Greko-romen güreş, serbest güreş ve Judocuların reaksiyon zamanları istatistiksel olarak benzer sonuçlar yansıtmamıştır (p>0,05). Greko-romen stil güreşçilerin reaksiyon zamanları erkek ve kadın atletlerden önemli düzeyde yüksek olduğu görülmüştür (p<0,05). Serbest stil güreşçiler, judocular, erkek atletler ve Kadın atletlerin skorları istatistiksel olarak farklılık göstermemiştir (p>0,05). Branşların sol el reaksiyon zamanları arasında ise istatistiksel olarak önemli düzeyde bir faklılık tespit edilmemiştir (p>0,05). Sonuç olarak elde edilen veriler rakamsal olarak incelendiğinde mücadele sporlarından olan Güreş ve Judo branşı sporcuların sağ el reaksiyon zamanları atletizm sporcularına göre daha yüksek skorlar yansıttığı gözlemlenmiştir

Keywords
Reaksiyon zamanı, Spor, Kırgızistan

Abstract
This research has been carried out in order to determine the reaction levels of Kyrgyzstan national team athletes during the preparation period before 2016 summer Olympic Games. 9 Greco-Roman style wrestlers (24±4.5), 10 freestyle wrestlers (22,10±3,21), 8 judoists (23,6±1.89), 8 male athletes (22,29±2.87) and 3 female athletes (21.67±2.08), totally 35 male and 3 female national athletes have been included to the study. The reaction times of the athletes against sound and light have been determined by the Newtest 1000 brand multi-choice reaction time scale. Statistical evaluation of the study has been carried out by SPSS 21.0 computer package program and "One Way ANOVA" test has been used to determine the difference between the groups. The differences on P<0.05 has been considered significant. When the findings were examined, Greco-Roman style wrestling, freestyle wrestling and judoists' reaction times reflected statistically similar results (p>0,05). Greco-Roman style wrestlers’ reaction times have been found significantly higher than male and female athletes (p<0,05). Freestyle wrestlers, judoists, male and female athletes scores haven’t statistically reflected difference (p>0,05). No statistically significant difference was found among the left hand reaction times of the branches (p>0,05). When the obtained results are examined, it has been observed that the right hand reaction times of the athletics are better than the wrestling and judo which are the branches of the fight sports.

Keywords
Reaction Time, Sports, Kyrgyzstan

Advanced Search


Announcements

    Call for papers

    Dear authors,

    We only accept topics related to different disciplines of sport sciences since the first issue of our fifth volume. Therefore, please do not submit any kinds of research which is not directly connected to the sports field. Also be sure that you formatted your proposals according to the author guidelines of the journal. Submitting your articles to our journal will definitely mean that your articles haven't been published or sent elsewhere for publication. 

    Our journal solely functions on open access policy and we would definitely be happy to see that authors are exploring and using articles printed in our journal. Address :ISCSA Office: Menekse Sok. No:7/71 Balkanoglu Is Hani Kizilay, Cankaya, Ankara, TURKEY
Telephone :03123190289 Fax :03123190289
Email :editor@iscsjournal.com - turkmenm@yahoo.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri