Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Subliminal Advertising Applications in Sport: Neuromarketing
(Subliminal Advertising Applications in Sport: Neuromarketing )

Author : Özge ERCAN  , Alper Cavit KABAKÇI  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 30
Page : 41-50


Summary
Teknolojinin hızlanmasıyla birlikte şirketler, tüketicilere yakınlaşmak, bir ürünü satın almalarını teşvik etmek ve rakiplerine üstünlük sağlamak için, pazarlama stratejilerini de sürekli yenilemek durumundadır. Bu pazarlama stratejilerinden biri de nöropazarlamadır. Nöropazarlama; tüketicilerin bir ürüne yönelik satın alma davranışlarını bilinçaltında rasyonel verilerle bulmaya çalışan bir pazarlama faaliyetidir. Elektro Beyin Grafiği Cihazı (EEG), Göz Takibi (Eye Tracking), Pozitron Emisyon Cihazı (PET), Gözbebeği Genişletme Tekniği (PDR), Galvanic Deri Tepkisi Cihazı (GRS), Fonksiyonel Magnetig Görüntüleme Cihazı (FMRI), Sabit Durum Probu Topografisi (SSPT- Steady State Probe Topography), Magnetoencepholography (MEG) gibi cihazlarla beyin dalgalarına yönelik ölçümler yapmaktadır. Yakın gelecekte spor pazarlamasındaki araştırma ve uygulamaları da doğrudan etkileyeceği düşünülmektedir. Dolayısı ile bu çalışmada, kapsamlı bir literatür taraması yapılarak, nöropazarlama kavramı doküman analizi ile incelenmiş, spor pazarlaması üzerindeki etkileri değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Keywords
Nöropazarlama, Spor Pazarlaması, Tüketici, Satın Alma Kararı, Bilinçaltı

Abstract
With the acceleration of technology, companies have to constantly renew also their marketing strategies in order to get closer to consumers, to encourage them to buy their products and to outperform their competitors. One of these marketing strategies is neuromarketing. Neuromarketing is a marketing activity that tries to find consumers' buying behavior towards a product in a subconscious way with rational data. This marketing method makes measurements on brain waves with devices such as Positron Emission Tomography (PET), functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI), Electroencephalography (EEG), Steady State Probe Topography (SSPT), Galvanic Skin Response (GRS), Magnetoencepholography (MEG), Eye Tracking. It is thought that neuromarketing will directly affect research and its applications in sports marketing in the near future. Therefore, in this study, a comprehensive literature review has been performed and the concept of neuromarketing has been examined thoroughly with document analysis and its effects on sports marketing has been evaluated.

Keywords
Neuromarketing, Sports Marketing, Consumer, Purchase Decision, Subliminal

Advanced Search


Announcements

    Call for papers

    Dear authors,

    We only accept topics related to different disciplines of sport sciences since the first issue of our fifth volume. Therefore, please do not submit any kinds of research which is not directly connected to the sports field. Also be sure that you formatted your proposals according to the author guidelines of the journal. Submitting your articles to our journal will definitely mean that your articles haven't been published or sent elsewhere for publication. 

    Our journal solely functions on open access policy and we would definitely be happy to see that authors are exploring and using articles printed in our journal. Address :ISCSA Office: Menekse Sok. No:7/71 Balkanoglu Is Hani Kizilay, Cankaya, Ankara, TURKEY
Telephone :03123190289 Fax :03123190289
Email :editor@iscsjournal.com - turkmenm@yahoo.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri