Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


12 NumberEditor
Dr. Mutlu TURKMEN

Assistant Editor
Dr. Ali ÖZKAN

Ankara  2015

 | Cover  | Table of contents  | EditorialÖzgür DİNÇER  
DEĞİŞEN OYUN KURALLARININ, VOLEYBOL’UN SİSTEMATİK YAPISI VE OYUNUN UYGULANMASI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Ss, 10-18
THE CHANGING RULES OF THE GAME, VOLLEYBALL PLAYER SYSTEMATIC STRUCTURE AND EFFECTS IN APPLYING
abortion pros read abortion photos

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS342
Summary | Abstract | Full Text |

Osman ORUÇHAN  
Yanlış Peygamber Algısından Olumsuz Peygamber İmajına: Hadisleri Anlama ve Yorumlamada Bilimsel Verileri Kullanma Konusuna Eleştirel Bir Yaklaşım Ss, 19-36
From the False Prophet Perception to the Negative Prophet İmage: A Critical Approach on Using Of Scientific Informations For Understanding And Interpreting The Hadiths
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS348
Summary | Abstract | Full Text |

Hasan Aykut AYSAN , İsmail GÖKHAN, Yakup AKTAŞ  
SPOR LİSESİ VE FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN SPORTİF AKTİVİT DÜZEYLERİNİN VÜCUT KOMPOZİSYONU VE KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞU ÜZERİNE ETKİLERİ Ss, 37-46
EFFECTS OF SPORTS AND SCIENCE HIGH SCHOOL STUDENTS’ SPORTS ACTIVITY LEVELS ON BODY COMPOSITION AND BONE MINERAL DENSITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS355
Summary | Abstract | Full Text |

Yakup AKTAŞ , İsmail GÖKHAN, Hasan Aykut AYSAN  
AMATÖR FUTBOLCULARIN BACAK KUVVETİ İLE SÜRAT DEĞERLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Ss, 47-54
EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LEG STRENGTH AND VELOCITY VALUES IN AMATEUR FOOTBALL PLAYERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS356
Summary | Abstract | Full Text |

Yasin BOSTAN  
Râgıb el-İsfahâni'nin Ahlak İlmine Yaklaşımı Ss, 55-63
Ragib-al-Isfahani's Approach to Morality
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS357
Summary | Abstract | Full Text |

Serdar BAYRAKDAROĞLU , Yeşim SONGÜN, Recep İMAMOĞLU  
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrenci Adaylarının Umutsuzluk Düzeyleri ile Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları Ss, 64-71
Hopelessness Levels of Candidate Students of Physical Education and Sports Teaching Department and Their Attitudes Towards Teaching Profession
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS358
Summary | Abstract | Full Text |

Metin ÖZDEMİR  
İslam'ın Barış Dini Oluşunun Kur'anî Temelleri Ss, 72-80
QURANIC BASICS OF BEING THE PEACE RELIGION OF ISLAM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS359
Summary | Abstract | Full Text |

Murat ÖZCAN  
Türkiye’de ve Dünyada Arapça Öğretimi için Müfredat Geliştirme Çalışmaları ve İlköğretim Arapça Dersi Müfredatı için Bazı Öneriler Ss, 81-94
Syllabus Development Studies in Turkey and in the World for Teaching Arabic as a Foreign Language-Some Suggestion for Teaching Arabic in Primary Schools in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS361
Summary | Abstract | Full Text |

Faruk Salih ŞEKER , Büşra SÜNGÜ, Hüseyin ÇAMLIYER  
APARTMAN OKULLARDA YETİŞECEK YENİ NESİLLER Ss, 95-104
NEW GENERATIONS RAISED IN APARTMENT SCHOOLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS362
Summary | Abstract | Full Text |

Melek Sarı GÜVEN  
KÜLTÜRLER ARASI İLETİŞİM ENGELLERİ: 1991’DEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE-ERMENİSTAN İLİŞKİLERİ ÖRNEĞİ Ss, 105-111
MISUNDERSTANDINGS IN THE INTERCULTURAL COMMUNICATION: CASE STUDY OF TURKISH – ARMENIAN RELATIONS FROM 1991 TO PRESENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS363
Summary | Abstract | Full Text |

Duygu SEVİNÇ , Mergül ÇOLAK, Vedat YILMAZ  
9-12 Yaş Grubu Müsabık Olan Ve Müsabık Olmayan Taekwondo Sporcularının Bazı Motorik ve Antropometrik Özelliklerinin İncelenmesi Ss, 112-122
A study on some motoric and anthropometric attributes of competitive and non-competitive taekwondo athletes between the age group 9-12 years
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS364
Summary | Abstract | Full Text |

Abdulmuttalip IŞIDAN , Ahmad ALDYAB  
Arap Dilinde Ezdad (Zıt Anlamlılar) Konusu Ss, 123-128
The Subject Of Ezdad (Antonyms) In Arabic Language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS367
Summary | Abstract | Full Text |

Cengiz ÇIYAN , Rıza ERDAL, Canan Gülbin ESKİYECEK, Zekiye BAŞARAN, Mine GÜL, Ertay SEYREK  
2013 Türkiye U-20 Dünya Kupasının Organizasyon Yapısının İncelenmesi Ss, 129-140
The Investigation of Organization Structure of The 2013 World’s Cup in Turkey
abortion pros read abortion photos

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS368
Summary | Abstract | Full Text |

Zehra ÖKSÜZ  
XVIII. Asır İstanbulu’nun Kültür Merkezleri Olarak Edebiyat Mahfilleri: Kültürel Mirasın Aktarımında “Edebiyat Mahfilleri”nin Rolü Ss, 141-158
Literature Circles in 18. Century; As a Cultural Centers of Istanbul: The Role of "Literature Circles" in the Transmission of The Cultural Heritage
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS369
Summary | Abstract | Full Text |

Recep İMAMOĞLU , Özgür BOSTANCI, Menderes KABADAYI, Mehmet İMAMOĞLU  
2012-2013 Sezonu Türkiye Spor Toto Süper Liginde Mücadele Eden Takımların Yaptıkları Maç Sonuçlarının Farklı Parametrelere Göre İncelenmesi Ss, 159-166
Analyzing the Competing Teams’ Match Results in 2012-2013 Season in Turkish Spor Toto Super League Based on Different Parameters
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS371
Summary | Abstract | Full Text |

Alican KARATAŞ , Rıza ERDAL, Canan Gülbin ESKİYECEK, Zekiye BAŞARAN, Ertay SEYREK, Mine GÜL  
2012 Yılında Düzenlenen Erzurum Avrupa Curling C Klasmanı İle Karlstad Avrupa Curling B Klasmanı Organizasyon Yapısının İncelenmesi Ss, 167-177
The Investigation of Organizational Structure of Karlstad European Curling B Classification with Erzurum European Curling C Classification Held in 2012
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS372
Summary | Abstract | Full Text |

Yeşim SONGÜN , Ahmet Yılmaz ALBAYRAK, Recep İMAMOĞLU, Dursun KATKAT  
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına Girecek Adayların Bazı Değişkenler Açısından Kaygı Durumlarının İncelenmesi Ss, 178-187
Analyzing the Anxiety States of Canditates Applying For Special Talent Examination in the School of Physical Education and Sports in Terms of Several Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS373
Summary | Abstract | Full Text |

Ercan ZORBA , Buse ÇELİK, T. Osman MUTLU  
SPORCULARIN YÖNETİCİLERE DUYDUĞU GÜVEN İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ Ss, 188-196
RELATIONSHIP BETWEEN THE ORGANIZATIONAL COMMITMENT WITH THE TRUST TO MANAGEMENT OF THE ATHLETES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS377
Summary | Abstract | Full Text |

Melek TUFAN , E. Elhan ÖZUS, Filiz ERDEN  
HENA CLOTHING FROM ÜSKÜP REGION, MACEDONIA Ss, 197-212
MAKEDONYA ÜSKÜP YÖRESİ GİYSİLERİNDEN KINA KIYAFETİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS379
Summary | Abstract | Full Text |

Celal Turgut KOÇ  
OHRİLİ SİNANUDDİN YUSUF ÇELEBİ’NİN ARAPÇA VAKFİYESİNİN DİL VE BELAGAT AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 213-225
Evaluation of Arabic Foundation Certificate-charter of Sinanuddin Yusuf Çelebi from Ohrid in Terms of Language and Arabic Rheteoric
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS381
Summary | Abstract | Full Text |

Serife VATANSEVER , Burcin OLCUCU, Gul TIRYAKI SONMEZ, Seda BURKAN ONER  
Obestatin Response To Resistance Exercise in Male Ss, 226-235
Erkeklerde Direnç Egzersizine Obestatin Cevabı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS382
Summary | Abstract | Full Text |

Filiz ERDEN , Melek TUFAN, E.Elhan ÖZUS  
Clothing Design from Traditional Designs Ss, 236-246
Geleneksel Dokumadan Giysi Tasarımına
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS385
Summary | Abstract | Full Text |

Şerife YILDIZ  
Gotik Dönem Mimarisi ve Dönem Giysi Tasarımlarına Etkisi Ss, 247-258
Architecture of Gothic Period and Its Effect to Clothing Design
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS386
Summary | Abstract | Full Text |

Nazife KARADAĞ , Servet ÖZDEMİR  
OKUL KÜLTÜRÜNÜN OLUŞTURULMASI ve GELİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN OKUL MÜDÜRÜ GÖRÜŞLERİ Ss, 259-273
SCHOOL PRINCIPALS’ OPINIONS REGARDING CREATION AND DEVELOPMENT OF SCHOOL CULTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS387
Summary | Abstract | Full Text |

Betül BALKAR  
Examining the Cultural Leadership Behaviors of School Principals within the Context of Symmetric and Asymmetric School Culture Ss, 274-287
Okul Müdürlerinin Kültürel Liderlik Davranışlarının Simetrik ve Asimetrik Okul Kültürü Bağlamında İncelenmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS389
Summary | Abstract | Full Text |

Serkan HACICAFEROGLU , Burhanettin HACICAFEROĞLU, Metin SEÇER  
Halk Oyunları Branşına Katılan Sporcuların Yarışma Öncesi Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ss, 288-297
Examining the Pre-competition Anxiety Levels of Sportsmen Participating in a Folk Dance Branch in Terms of Some Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS390
Summary | Abstract | Full Text |

Veysel OKÇU , H. Murat ŞAHİN, Erhan ŞAHİN  
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL SİNİZME İLİŞKİN ALGILARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Ss, 298-313
THE EFFECTS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT TEACHERS’ PERCEPTIONS ABOUT ORGANIZATIONAL CYNISM ON ORGANIZATIONAL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS391
Summary | Abstract | Full Text |

Zafer BOZYER  
Augmented Reality in Sports: Today and Tomorrow Ss, 314-325
Sporda Arttırılmış Gerçeklik Uygulamaları: Bugünü ve Yarını
abortion pros read abortion photos

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS392
Summary | Abstract | Full Text |

Zafer YILDIZ Zafer Yıldız, Sinem Çekiç  
Sport Tourism and its History and Contribution of Olympic Games to Touristic Promotion Ss, 326-337
Spor Turizmi, Tarihçesi ve Olimpiyat Oyunlarının Turistik Tanıtıma Katkısı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS394
Summary | Abstract | Full Text |

C. Berkan ALPAY , Yasin ERSÖZ, Şeniz KARAGÖZ, Mortaza Moghimi OSKOUEI  
ELİT GÜREŞÇİLERDE MÜSABAKA ÖNCESİ AĞIRLIK KAYBI, VÜCUT KOMPOZİSYONU VE BAZI MİNERAL SEVİYELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 338-348
A COMPARISON OF WEIGHT LOSS, BODY COMPOSITION AND SOME MINERAL LEVELS BEFORE COMPETITION IN ELITE WRESTLERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS395
Summary | Abstract | Full Text |

Hüseyin ÖZTÜRK , Bülent ERDOĞAN, Mithat ÇEVİK, Adnan AKIN  
Kahveye Giden Kişilerin Boş Zaman Değerlendirme Alışkanlıklarının İncelenmesi Ss, 349-358
Investigation of individuals going to coffeehouse with the aim of leisure time activities
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS396
Summary | Abstract | Full Text |

Hüseyin ÖZTÜRK , Mehmet ÇETİNTAŞ  
The Determination and Investigation of Evaluation Habits of The People Playing Football in Astro Pitches on Their Leisure Time Ss, 359-370
The Determination and Investigation of Evaluation Habits of The People Playing Football in Astro Pitches on Their Leisure Time
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS397
Summary | Abstract | Full Text |

Reza BEHDARİ , Mehran AHADİ, Masoomeh HUSSEİNİ, Mehmet GÖKTEPE  
Comparison and Description Of Fitness Level? Physiological And Anthropometric Profiles Of Selected Versus Non Selected Iranian National Team Table Tennis Players Ss, 371-382
Comparison and Description Of Fitness Level? Physiological And Anthropometric Profiles Of Selected Versus Non Selected Iranian National Team Table Tennis Players
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS398
Summary | Abstract | Full Text |

Mikail TEL , Ramazan ERDOĞAN  
Examination on the Doctors’ Participation in Leisure Time Activities Ss, 383-395
Doktorların Boş Zaman Etkinliğine Katılma Durumlarının İncelenmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS399
Summary | Abstract | Full Text |

Münir KUŞÇUZADE  
Sports in Al-Sunnah Ss, 396-403
Sünnette Spor
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS400
Summary | Abstract | Full Text |

Mustafa HİZMETLİ  
IBN EBU TAHIR TAYFUR AND HIS BOOK CALLED KITABU BAGHDAD Ss, 404-409
İBN EBÛ TÂHİR TAYFUR VE KİTABU BAĞDAD İSİMLİ ESERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS401
Summary | Abstract | Full Text |

Cengiz ŞENGÜL , Ahmet Mutlu TERZİOĞLU  
ANALYSIS OF THE FOLKLORIC SONGS INDIGENOUS TO AĞRI REGION IN TERMS OF TONE RHYTHMIC AND MODAL Ss, 410-415
AĞRI YÖRESİNE AİT TÜRKÜLERİN MAKAMSAL ve RİTMİK YÖNDEN İNCELENMESİ
abortion pros read abortion photos

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS402
Summary | Abstract | Full Text |

Murat Demirkol  
The Power of Love and Justice in the Construction of Peace Ss, 416-424
Barışın İnşasında Sevgi ve Adaletin Gücü
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS405
Summary | Abstract | Full Text |

Fatma TEZEL ŞAHİN  
A Study into Self Regulation Sufficiencies of the Students Attending to the College Physical Education and Sport Ss, 425-438
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Öğrenim Gören Öğrencilerin Öz Düzenleme Yeterliliklerinin İncelenmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS406
Summary | Abstract | Full Text |

Vahit CELAL  
THE LIFE AND PHILOSOPHICAL HERITAGE OF BUHARALI MUHAMMED B. MUBAREKSAH Ss, 439-446
BUHARALI MUHAMMED B. MÜBAREKŞAH’IN HAYATI VE FELSEFÎ MİRASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS409
Summary | Abstract | Full Text |

Ahmet KILINÇ  
Klasik Dönem Osmanlı Devletinde Teşhir Cezası Ss, 447-456
Parading (Tashhir) Penalty in Old Ottoman
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS411
Summary | Abstract | Full Text |

Harika KARAVİN  
Translating Kuzguncuk: A Site of Tolerance and Solidarity Ss, 457-475
Kuzguncuk'un Çevirisi: Hoşgörü ve Dayanışmanın Sembolü
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS412
Summary | Abstract | Full Text |

Huseyin KAYGIN , İslam YOKUŞ  
Yaşam Boyu Değerler Eğitimi Kurumları Olarak Camiler: Hutbelerde Değerler Eğitimi Ss, 476-485
Mosques As Lifelong Values Education Institutions : Values Education In Khutbah
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS413
Summary | Abstract | Full Text |

Onur ORAL , Anna ZUSA, Solmaz P. HASDEMİR, George NOMIKOS, S. Rana VAROL  
Vitamin D ve Metabolik Fonksiyonları Ss, 486-493
Vitamin D and Its Metabolic Functions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS417
Summary | Abstract | Full Text |

Onur ORAL , Athanasios PAPAVASILIOU, Refik CABUK, George NOMIKOS, Yeliz OZVEREN, S. Rana VAROL  
Trombosit Yönünden Zenginleştirilmiş Plazmaya Genel Bir Bakiş Ss, 494-502
A General Aspect Of Platelet Rich Plasma
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS420
Summary | Abstract | Full Text |

Ayşe İSPİR  
Arap Baharı Sürecindeki Arap Siyasi Liderlerin Konuşmalarının Anlambilim Açısından Değerlendirilmesi Ss, 503-514
The Evaluation of Arab Political Leaders’ Speeches during the Arab Spring in Terms of Semantics
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS422
Summary | Abstract | Full Text |

Muhammet KURT  
ARAPÇA EŞDİZİMSEL İFADELERİN YAZILI BASINDA YER ALAN SPOR METİNLERİ YOLUYLA ÖRNEKLENDİRİLMESİ Ss, 515-525
THE SAMPLING OF COLLOCATION THROUGH SPORTS TEXTS IN WRITTEN PRESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS423
Summary | Abstract | Full Text |

Gülfem KURT  
ARAP KÜLTÜRÜNÜN TANINMASINDA ARAPÇADAN TÜRKÇEYE YAPILAN ÇEVİRİLERİN ROLÜ Ss, 526-536
THE ROLE OF TRANSLATION FROM ARABIC TO TURKISH IN RECOGNITION OF ARABIC CULTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS424
Summary | Abstract | Full Text |

Tuna BEŞEN DELİCE  
TÜRKMEN KÜLTÜRÜNDE AT Ss, 537-546
HORSE IN THE TURKMEN CULTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS425
Summary | Abstract | Full Text |

Harun ŞAHİN  
“Sizin Dininiz Size, Benim Dinim Banadır”. (Kur’an: 109/6) Uyumlu Bir Dünya İnşası Bağlamında Kur’an’da Dînî Tolerans Örnekleri Ss, 547-556
“For you is your religion, and for me is my religion (Qur’an: 109/6). "Examples of Religious Tolerance in the Qur’an in Terms of Building a Harmonious World.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS429
Summary | Abstract | Full Text |

Serkan HACICAFEROGLU , Mehmet Hasan SELÇUK, Burhanettin HACICAFEROĞLU, Özgür KARATAŞ  
Examining the Contribution of Physical Education and Sports Courses in the Secondary School to the Sportsmanship Behaviours in Terms of Some Variables Ss, 557-566
Ortaokullarda İşlenen Beden Eğitimi ve Spor Derslerinin, Sportmenlik Davranışlarına Katkısının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS431
Summary | Abstract | Full Text |

Asife ÜNAL  
The Relationship Between Religion and Cinema in the Context of the Construction of a Harmonious World: “Life of Pi” Example Ss, 567-583
Uyumlu Bir Dünya İnşası Bağlamında Sinema ve Din İlişkisi: “Life of Pi” Örneği
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS438
Summary | Abstract | Full Text |

Onur ORAL , Anna ZUSA, Meral SEVUK, Meral SEVINC TIRPAN  
Kinesiogenomics: The Genomic Era In Kinesiology Ss, 584-594
Kinesiogenomik: Kinesiolojinin Genomik Çağı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS440
Summary | Abstract | Full Text |

Yasemin AYDOĞAN , Arzu ÖZYÜREK, Gülümser GÜLTEKİN AKDUMAN  
Okul Öncesi Dönem Çocukların Spora İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi Ss, 595-607
A Study on the Relationship Between Adolescents’ Perception the Parental Attitudes and Their Social Competence Level
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS441
Summary | Abstract | Full Text |

Elmas Elhan ÖZUS , Filiz ERDEN, Melek TUFAN  
KASTAMONU TRADITIONAL WOMEN CLOTHES Ss, 608-623
KASTAMONU GELENEKSEL KADIN GİYSİLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS384
Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements

    Call for papers

    Dear authors,

    We only accept topics related to different disciplines of sport sciences since the first issue of our fifth volume. Therefore, please do not submit any kinds of research which is not directly connected to the sports field. Also be sure that you formatted your proposals according to the author guidelines of the journal. Submitting your articles to our journal will definitely mean that your articles haven't been published or sent elsewhere for publication. 

    Our journal solely functions on open access policy and we would definitely be happy to see that authors are exploring and using articles printed in our journal. Address :ISCSA Office: Menekse Sok. No:7/71 Balkanoglu Is Hani Kizilay, Cankaya, Ankara, TURKEY
Telephone :03123190289 Fax :03123190289
Email :editor@iscsjournal.com - turkmenm@yahoo.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri