Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


17 NumberEditor
Dr. Mutlu TURKMEN

Assistant Editor
Dr. Ali OZKAN

Ankara  2016

 | Cover  | Table of contents  | EditorialSerdar SUCAN , Mehmet Behzat TURAN, Osman PEPE, Barış KARAOĞLU, Doğan DOĞAN  
The Relationship of Assertiveness and Locus of Control with Learning Styles of the Physical Education and Sports School Students Ss, 1-10
The Relationship of Assertiveness and Locus of Control with Learning Styles of the Physical Education and Sports School Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IntJSCS529
Summary | Abstract | Full Text |

Serdar SUCAN , Mehmet Behzat TURAN, Osman PEPE, Barış KARAOĞLU, Doğan DOĞAN  
The Relationship between Leadership Styles and Assertiveness of Physical Education Teachers Ss, 11-22
The Relationship between Leadership Styles and Assertiveness of Physical Education Teachers
abortion pros read abortion photos

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IntJSCS530
Summary | Abstract | Full Text |

Vedat AYAN , Nehir KAVİ  
The Study of the Somatotypes and the Horizontal Jump Performance Characteristics of the Female Swimmers Aged between 8 and 14 Ss, 23-30
8-14 Yaş Arası Kız Yüzücülerin Somatotip Yapılarının Ve Yatay Sıçrama Özelliğinin İncelenmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IntJSCS510
Summary | Abstract | Full Text |

Turgut KAPLAN , Halil TAŞKIN, Mustafa Şakir AKGÜL  
Relationship between Age, Height, Weight and Speed, Acceleration, Vertical Jump in Child Soccer Players 9-13 Ages Ss, 31-38
9-13 Yaş Grubu Futbolcularda Yaş, Boy ve Vücut Ağırlığı İle Sürat, İvmelenme ve Dikey Sıçrama Performansı Arasındaki İlişki
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IntJSCS531
Summary | Abstract | Full Text |

Meltem PAKSOY , Fehmi ÇALIK, Fatih YAŞARTÜRK, Kubilay ÇİMEN  
The Factors that Affect the Participation to Recreational Activities of Students of Abdullah Gul University Ss, 39-50
Abdullah Gül Üniversitesi Öğrencilerinin Rekreasyon Etkinliklerine Katılımını Etkileyen Faktörler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IntJSCS532
Summary | Abstract | Full Text |

Ahmet ALPTEKİN , Naciye ACET, Halil KORKMAZ  
Kinematic Analysis of Volleyball Float Serve Ss, 51-58
Voleybolda Yüzen Servis Tekniğinin Kinematik Analizi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IntJSCS533
Summary | Abstract | Full Text |

Gökhan KORKMAZ , Ahmet ALPTEKİN, Emre Sercan AYDIN  
Effect of the Shuttle Run Test on the Reaction Times of Football Referees Ss, 59-67
Mekik Testinin Futbol Hakemlerinin Reaksiyon Zamanları Üzerine Etkisi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IntJSCS534
Summary | Abstract | Full Text |

Cengiz ARSLAN  
Sport and Peace in the World in terms of Ahmet Yesewi Philosophy Ss, 68-78
Ahmet Yesevi Felsefesi Açısından Dünya’da Spor ve Barış
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IntJSCS535
Summary | Abstract | Full Text |

Ali Ozan ERKILIÇ , Ümit ÖZ, Ali ÖZKAN  
Determinination and Relationship of Morphological Variables and Upper Body Anaerobic Performance in Young Male Athletes in School of Physical Education and Sports Ss, 79-92
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda Eğitim Gören Genç Erkek Sporcularda Morfolojik Değişkenler İle Üst Ekstremiteden Elde Edilen Anaerobik Performans Değerleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
abortion pros read abortion photos

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IntJSCS536
Summary | Abstract | Full Text |

Ali ÖZKAN , Arzu ÖZKAN  
Soccer Excellence and Lifelong Participation (Long-Term Player Development Model -Canadian, Ireland and England Example and its Adaptation to Turkey) Ss, 93-99
Futbolda Mükemmellik ve Yaşam Boyu Katılım (Uzun Süreli Futbolcu Gelişim Modeli –Kanada, İrlanda ve İngiltere Örneğinin Türkiye’ye Adaptasyonu)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IntJSCS537
Summary | Abstract | Full Text |

Murat ATASOY , Cengiz ŞAHİN, Meryem ALTUN  
Examination of Subjective Well-Being of the Students in Physical Education and Sports Higher Schools in Turkish Universities in terms of Different Variables Ss, 100-110
Türk Üniversitelerinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinde Öznel İyi Oluşun Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IntJSCS538
Summary | Abstract | Full Text |

Cengiz ŞAHİN , Murat ATASOY, Meryem ALTUN  
Examination of the Relationship between Life Engagement and Internet Addiction of Physical Education and Sport Teacher Candidates in terms of Different Variables Ss, 111-121
Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Yaşam Bağlılığı ile İnternet Bağımlılığı Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IntJSCS539
Summary | Abstract | Full Text |

Recep AYDIN , Taner BOZKUŞ, Murat KUL  
Examination Leadership of the Students Studying according to Gender Variable in the Schools of Physical Education and Sports Ss, 122-131
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarındaki Öğrencilerin Liderlik Özelliklerinin Cinsiyet Değişkenine Göre İncelenmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IntJSCS540
Summary | Abstract | Full Text |

Bülent AĞBUĞA  
Investigation of Social Skill Levels of Students in Physical Education and Sport Department Ss, 132-138
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi
abortion pros read abortion photos

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IntJSCS541
Summary | Abstract | Full Text |

Bülent AĞBUĞA , Mustafa Reşit ŞENER  
Analyzing the Relationship between Coping with Stress and Problem Solving Skills of the Department of Physical Education and Sports’ Students Ss, 139-145
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IntJSCS542
Summary | Abstract | Full Text |

Ceyhun ALEMDAĞ , Arslan KALKAVAN, Serdar ALEMDAĞ, Abdullah Bora ÖZKARA  
The Learning Styles of Student Athletes according to Alma Mater and Academic Achievement Ss, 146-155
Eğitim Kademesi ve Akademik Başarı Açısından Sporcu Öğrencilerin Öğrenme Stilleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IntJSCS543
Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet ACET , Muammer CANBAZ, Taner YILMAZ, Metin ŞAHİN, Utku IŞIK  
Investigation of Taekwondo Referee’s and Trainers’ Level of Ego, Personality and Aggressiveness According to Gender Factor Ss, 156-162
Taekwondo Hakemleri ile Antrenörlerinin Ego, Kişilik ve Saldırganlık Düzeylerinin Cinsiyet Faktörüne Göre İncelenmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IntJSCS544
Summary | Abstract | Full Text |

Fatih BEKTAŞ , Burak KURAL, Selçuk ERBAŞ, Recep NİŞANCI, Fatih ÇEP  
Production of 3d Mountain Bike (Cross-Country) Track Maps with Geographic Information Systems (Gis) : Artvin-Yusufeli Sample Ss, 163-171
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) İle 3d (3 Boyutlu) Dağ Bisikleti (Cross-Country) Parkur Haritalarinin Üretilmesi: Artvin-Yusufeli Örneği
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IntJSCS545
Summary | Abstract | Full Text |

Şehmus ASLAN , Ummuhan BAŞ ASLAN  
An Evaluation of Fine and Gross Motor Skills in Adolescents with Down Syndromes Ss, 172-178
An Evaluation of Fine and Gross Motor Skills in Adolescents with Down Syndromes
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IntJSCS546
Summary | Abstract | Full Text |

Bilgehan BAYDİL , Veli Volkan GÜRSES, Ahmet DUVAN  
Effect of Altitude Training on Serum Creatine Kinase Activity and Serum AST – ALT Levels in Elite Women Fencers Ss, 179-187
İrtifa Antrenmanın Elit Bayan Eskrimcilerde Serum Kreatin Kinaz ve Serum AST VE ALT Değerleri Üzerine Etkileri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IntJSCS547
Summary | Abstract | Full Text |

Levent CEYLAN , Erkan DEMİRKAN, Hamza KÜÇÜK  
Examination of Sprint Duration and Repeated Sprint Level of Soccer Players in Different Age Group Ss, 188-199
Farklı Yaş Gruplarındaki Futbolcuların Sprint Zamanları ve Tekrarlı Sprint Düzeylerinin İncelenmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IntJSCS548
Summary | Abstract | Full Text |

Fatma TEZEL ŞAHİN , Semiha YÜKSEK USTA  
An Implementation Example of Pre-School Time Sports and Its Branches Ss, 200-213
Okul Öncesi Dönemde Bir Uygulama Örneği: Spor ve Spor Dalları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IntJSCS549
Summary | Abstract | Full Text |

Semiha YÜKSEK USTA , Fatma TEZEL ŞAHİN  
Sports in Children's Drawings Ss, 214-227
Çocuk Resimlerinde Spor
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IntJSCS550
Summary | Abstract | Full Text |

Ferhat GÜDER , Betül CANBOLAT, Fatih GÜN, Emre MAKAR  
Relationships between Strength, Flexibility and Some Variables of Lower-Upper Body in Taekwondo Ss, 228-233
Taekwondocularda Kuvvet, Esneklik ve Alt-Üst Ekstremiteden Elde Edilen Bazı Değişkenler Arasindaki İlişkinin Belirlenmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IntJSCS551
Summary | Abstract | Full Text |

Selami ÖZSOY  
Soccer as a Means of Political Sympathies: Reflections on Newspapers in 2015 Parliamentary Election Campaigns in Turkey Ss, 234-248
Siyasi Sempati Aracı Olarak Futbol: Türkiye’de 2015 Milletvekili Seçim Kampanyalarında Gazetelere Yansıyanlar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IntJSCS552
Summary | Abstract | Full Text |

Melek TUFAN , E.Elhan ÖZUS, Filiz ERDEN  
A Study on the Evaluation of Soccer Players' Sweatsuits and Uniforms by Their Users Ss, 249-259
Futbolcu Forma ve Eşofmanlarının Kullanıcıları Tarafından Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IntJSCS553
Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet GÖKTEPE  
The Comparison of Dominant and Non-dominant Foot Static Balance Parameters of Soccer Players Ss, 260-269
Futbolcularda Dominant ve Non-dominant Ayak Statik Denge Parametrelerinin Karşılaştırılması
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IntJSCS554
Summary | Abstract | Full Text |

Taner YILMAZ , Mehmet ACET, Utku IŞIK, Metin ŞAHİN, Muammer CANBAZ  
Comparison of Taekwondo Referees’ and Trainers’ Level of Task, Personality, and Aggressiveness Ss, 270-277
Taekwondo Hakemleri ile Antrenörlerinin Görev, Kişilik ve Saldırganlık Düzeylerinin Karşılaştırılması
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IntJSCS555
Summary | Abstract | Full Text |

Hayri AYDOĞAN  
Examining Self-Esteem of Professional Football Players in terms of some Variables Ss, 278-290
Profesyonel Futbolcuların Benlik Saygılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IntJSCS556
Summary | Abstract | Full Text |

Oğuzhan DALKIRAN , Cem Sinan ASLAN, Ender EYUBOĞLU  
Comparison of the Self Evaluation Skills according to Gender Variable at Handball Course Practice Ss, 291-297
Hentbol Ders Uygulamasında Kendini Değerlendirme Becerisinin Cinsiyet Değişkenine Göre Karşılaştırılması
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IntJSCS557
Summary | Abstract | Full Text |

Mustafa Şakir AKGÜL , Veli Volkan GÜRSES, Hakan KARABIYIK, Mitat KOZ  
The Influence of 2 Weeks of Low- Volume High - İntensity İnterval Training on Aerobic Indices in Women Ss, 298-305
İki Haftalık Yüksek Şiddetli İnterval Antrenmanın Kadınların Aerobik Göstergeleri Üzerine Etkisi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IntJSCS558
Summary | Abstract | Full Text |

Osman İMAMOĞLU  
Benefits of Prayer as a Physical Activity Ss, 306-318
Namazın Fiziksel Bir Aktivite Olarak Faydaları
abortion pros read abortion photos
abortion pros process of abortion abortion photos

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IntJSCS559
Summary | Abstract | Full Text |

Kadir KAYAHAN  
Investigation of Production Possibilities of Open Area Fitness Equipment from Wooden Materials Ss, 319-328
Açık Alan Fitness Aletlerinin Ahşap Malzemeden Yapılabilirliğinin Araştırılması
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IntJSCS560
Summary | Abstract | Full Text |

Arslan KALKAVAN , Abdullah Bora ÖZKARA, Ceyhun ALEMDAĞ, Selma ÇAVDAR  
Investigation of the Physical Activity Participation Levels and Obesity Status of Academic Staff Ss, 329-339
Akademisyenlerin Fiziksel Aktiviteye Katılım Düzeyleri ve Obezite Durumlarının İncelenmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IntJSCS561
Summary | Abstract | Full Text |

Hayri AKYÜZ , Mutlu TÜRKMEN  
Investigation of University Students' Attitudes Towards Leisure Time Activities: Bartin University Sample Ss, 340-357
Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Faaliyetlerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Bartın Üniversitesi Örneği
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IntJSCS562
Summary | Abstract | Full Text |

Fatih GUR , Vedat AYAN, Selami YÜKSEK  
The Study of The Somatotypes and Performance Characteristics of the Girls for Football Branch Ss, 358-367
Kız Çocuklarının Futbol Branşı İçin Somatotip Ve Performans Özelliklerinin İncelenmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IntJSCS508
Summary | Abstract | Full Text |

Engin YÖNET , Fehmi ÇALIK, Fatih YAŞARTÜRK, Kubilay ÇİMEN  
Investigation of High School Students Participation in Recreational Activities and Aggression-Violence Tendency Ss, 368-382
Lise Öğrencilerinin Rekreatif Etkinliklere Katılımları ile Saldırganlık-Şiddet Eğilimlerinin İncelenmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IntJSCS563
Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet GUNAY  
The Foundation of Sport Clubs in Turkey and the Use of These Communities for Ethnic Issues Ss, 383-393
Türkiye’de Spor Cemiyetlerinin Kuruluşu ve Bu Cemiyetlerin Etnik Amaçlarla Kullanılması
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IntJSCS564
Summary | Abstract | Full Text |

Mikail TEL , Ekrem AĞKURT  
Sports in Daily Local Newspapers (Province of Elazığ Example) Ss, 394-403
Günlük Yerel Gazetelerde Sporun Yer Alışı (Elazığ İli Örneği)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IntJSCS565
Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements

    Call for papers

    Dear authors,

    We only accept topics related to different disciplines of sport sciences since the first issue of our fifth volume. Therefore, please do not submit any kinds of research which is not directly connected to the sports field. Also be sure that you formatted your proposals according to the author guidelines of the journal. Submitting your articles to our journal will definitely mean that your articles haven't been published or sent elsewhere for publication. 

    Our journal solely functions on open access policy and we would definitely be happy to see that authors are exploring and using articles printed in our journal. Address :ISCSA Office: Menekse Sok. No:7/71 Balkanoglu Is Hani Kizilay, Cankaya, Ankara, TURKEY
Telephone :03123190289 Fax :03123190289
Email :editor@iscsjournal.com - turkmenm@yahoo.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri