Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


18 NumberEditor
Dr. Mutlu TURKMEN

Assistant Editor
Dr. Ali OZKAN

Ankara  2016

 | Cover  | Table of contents  | EditorialNihal AKOĞUZ YAZICI , Arslan KALKAVAN, Çetin ÖZDİLEK  
An Analysis on the Attitudes of College Students to Physical Education and Sport Pedagogy Course in terms of Some Variables Ss, 404-411
Üniversite Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Dersine İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
abortion pros read abortion photos

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IntJSCS566
Summary | Abstract | Full Text |

Nihal AKOĞUZ YAZICI , Arslan KALKAVAN  
A Comparison of Self-Efficacy Beliefs of the College of Physical Education and Sports Graduates to the Graduates of Other Majors within the Pedagogical Formation Training Programs Ss, 412-429
Pedagojik Formasyon Eğitimi Gören Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Mezunlarının ve Diğer Alan Mezunlarının Özyeterlik İnançlarının Karşılaştırılması
abortion pros read abortion photos

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IntJSCS567
Summary | Abstract | Full Text |

Hüseyin GÜMÜŞ , Sinan SARAÇLI, Ömür F. KARAKULLUKÇU, Güngör DOĞANAY, Serkan KURTİPEK  
Fair Play Concept among High School Students Ss, 430-438
Ortaöğretim Öğrencilerinde Fair Play Kavramı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IntJSCS568
Summary | Abstract | Full Text |

Şebnem ŞARVAN CENGİZ , Mustafa BAŞ, Cahide ELALTUNKARA  
Examination of Families (Who Own Autistic Child that Follows Continues to A Sport School) Level of Stress and Level of Coping with Stress that Caused by Children Factor Ss, 439-453
Spor Okullarına Devam Eden Otizmli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Çocuk Tabanlı Değişkenlere Göre Stres ve Başa Çıkma Düzeylerinin İncelenmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IntJSCS569
Summary | Abstract | Full Text |

Yalın AYGÜN  
Parents’ Thoughts towards Their Children Participation in Swimming Course as a Leisure Time Activity: A Qualitative Research Ss, 454-468
Parents’ Thoughts towards Their Children Participation in Swimming Course as a Leisure Time Activity: A Qualitative Research
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IntJSCS570
Summary | Abstract | Full Text |

Barış ÖZTUNA  
Trade Union Rights of Professional Turkish Athletes Ss, 469-476
Profesyonel Türk Sporcularının Sendikal Hakları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IntJSCS571
Summary | Abstract | Full Text |

Mustafa BAS , Recep CENGİZ  
Evaluation of Orienteering Athletes’ Decision Making Strategies for Some Variables Ss, 477-489
Evaluation of Orienteering Athletes’ Decision Making Strategies for Some Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IntJSCS572
Summary | Abstract | Full Text |

Recep CENGİZ , Mert KAYHAN, Mehmet ACET  
An Investigation on Physical Education Teachers’ Humor Styles and Mobbing Ss, 490-501
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mizah Tarzları ile Algılanan Duygusal Bezdirme Üzerine Araştırma
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IntJSCS573
Summary | Abstract | Full Text |

Recep SOSLU , Ali ÖZKAN, Mehmet GÖKTEPE, Ümit ÖZ, Barış NARŞEN  
The Role of Some Values in Determining Upper and Lower Body Physical Fitness Related with Performance Characteristics in Male Basketball Players Ss, 502-506
Erkek Basketbol Oyuncularının Alt ve Üst Ekstrimiteden Elde Edilen Bazı Performans İle İlgili Fiziksel Uygunluklarının Belirlenmesindeki Bazı Değişkenlerin Rolü
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IntJSCS574
Summary | Abstract | Full Text |

Oana RUSU  
Sport and Politics - Unilateral or Joint Interests? Romanian Case Ss, 507-514
Sport and Politics - Unilateral or Joint Interests? Romanian Case
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IntJSCS575
Summary | Abstract | Full Text |

Ali GÜVERCİN , Halil İbrahim MİL  
The Factors That Affect the Development of Sports Industry as an Economy Ss, 515-521
Spor Endüstrisinin Bir Ekonomi Olarak Gelişmesini Etkileyen Faktörler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IntJSCS576
Summary | Abstract | Full Text |

Yahya AKKAYA , Kadri AKÇALI  
The Investigation of the Use of Promotion Mix Elements in Sports Marketing Ss, 522-532
Spor Pazarlamasında Tutundurma Karması Elemanlarının Kullanımının İncelenmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IntJSCS577
Summary | Abstract | Full Text |

Kadri AKÇALI  
The Investigation of the Usage of Technical Textiles in Sports Ss, 533-546
Teknik Tekstillerin Spor Branşlarında Kullanımının İncelenmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IntJSCS578
Summary | Abstract | Full Text |

Nail ALTINTAŞ , Oğuz FINDIK  
Temperature, Humidity and CO2 Information Estimation of Indoor Sports Hall Environment by Using Artificial Neural Nets Ss, 547-556
Temperature, Humidity and CO2 Information Estimation of Indoor Sports Hall Environment by Using Artificial Neural Nets
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IntJSCS579
Summary | Abstract | Full Text |

Bülent KİLİT , Erşan ARSLAN, Sema CAN  
Investigation of Activity Profiles of Tennis Players during Matches Ss, 557-565
Tenis Oyuncularının Maç Sırasındaki Aktivite Profillerinin İncelenmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IntJSCS580
Summary | Abstract | Full Text |

Petya MARCHEVA  
Current Aspects of the Legal-Normative Base for İntegration of Children and Students with Special Educational Needs (SEN) in the Republic of Bulgaria Ss, 566-598
Current Aspects of the Legal-Normative Base for İntegration of Children and Students with Special Educational Needs (SEN) in the Republic of Bulgaria
abortion pros read abortion photos

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IntJSCS581
Summary | Abstract | Full Text |

Osman İMAMOĞLU , Ahmet Naci DİLEK, Gürkan ELÇİ, Mutlu TÜRKMEN  
The Adaptation of Coaching Behavior Scale for Sport (CBS-S) into Bosnian Language: A Validity and Reliability Study Ss, 599-606
Sporcular için Antrenör Davranışlarını Değerlendirme Ölçeğinin Boşnakça Uyarlaması (SADDÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IntJSCS582
Summary | Abstract | Full Text |

Veli Volkan GÜRSES , Hakan KARABIYIK, Mustafa Şakir AKGÜL, Burcu Ertaş DÖLEK, Mitat KOZ  
The Effects of Hydrotherapy on Recovery of Swimmers Ss, 607-614
Yüzücülerde Hidroterapinin Toparlanma Üzerine Etkisi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IntJSCS583
Summary | Abstract | Full Text |

Fahri AKÇAKOYUN , Efecan TEZCAN, Merve CEYLAN, Vedat MUTLU  
The Investigation of the Communication Skill Levels of University Students according to Physical Activity Participation Ss, 615-624
Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivitelere Katılım Durumlarına Göre İletşim Becerisi Düzeylerinin İncelenmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IntJSCS584
Summary | Abstract | Full Text |

Cem Sinan ASLAN , Ender EYUBOĞLU, Oğuzhan DALKIRAN  
Effect of Level of Communication Skills on Team Success for Some Volleyball Teams from Turkish First Division Volleyball League Ss, 625-630
Türkiye Birinci Liginde Yer Alan Bazı Voleybol Takımlarında İletişim Becerisi Seviyesinin Takım Başarısına Etkisi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IntJSCS585
Summary | Abstract | Full Text |

Ünal TÜRKÇAPAR , Mehmet GÜNAY  
Examination of Swimming Exercises’ Effects on Disabled I Ss, 631-638
Examination of Swimming Exercises’ Effects on Disabled Individuals’ Life Satisfaction Levels
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IntJSCS586
Summary | Abstract | Full Text |

Osman İMAMOĞLU , Ahmet Naci DİLEK  
Common Benefits of Prayer and Yoga on Human Organism Ss, 639-651
Namaz ve Yoganın İnsan Organizmasındaki Ortak Faydaları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IntJSCS587
Summary | Abstract | Full Text |

Nevzat ERDOĞAN  
Mental Toughness Scale (MTS): The Study of Adaptation to Turkish, Validity and Reliability Study Ss, 652-664
Zihinsel Dayanıklılık Ölçeği (ZDÖ): Türkçe'ye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IntJSCS588
Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements

    Call for papers

    Dear authors,

    We only accept topics related to different disciplines of sport sciences since the first issue of our fifth volume. Therefore, please do not submit any kinds of research which is not directly connected to the sports field. Also be sure that you formatted your proposals according to the author guidelines of the journal. Submitting your articles to our journal will definitely mean that your articles haven't been published or sent elsewhere for publication. 

    Our journal solely functions on open access policy and we would definitely be happy to see that authors are exploring and using articles printed in our journal. Address :ISCSA Office: Menekse Sok. No:7/71 Balkanoglu Is Hani Kizilay, Cankaya, Ankara, TURKEY
Telephone :03123190289 Fax :03123190289
Email :editor@iscsjournal.com - turkmenm@yahoo.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri