Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


6 NumberEditor
Assoc. Prof. Dr. Gul OZKAYA

Assistant Editor
Guney CETİNKAYA, Emine BAL

Ankara  2014

 | Cover  | Table of contents  | EditorialMehmet DALLI , Erhan IŞIKDEMİR, Erkan BİNGÖL  
Determination of Doping Knowledge Level of Physical Education and Sports College Students Ss, 11-20
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Doping Bilgi Düzeylerinin Saptanması
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS174
Summary | Abstract | Full Text |

Fatma Çelik KAYAPINAR , Recep AYDEMİR  
A Survey of Eating Habits and the Nutrition Knowledge of High School Students (Kars Digor Anatolian High School) Ss, 21-38
Lise Öğrencilerinin Beslenme Bilgi ve Alışkanlıklarının İncelenmesi (Kars Digor Anadolu Lisesi Örneği)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS176
Summary | Abstract | Full Text |

İhsan KURAR , Furkan BALTACI  
People's Leisure Habits Review: Case of Alanya Ss, 39-52
Halkın Boş Zaman Değerlendirme Alışkanlıkları: Alanya Örneği
abortion pros read abortion photos

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS177
Summary | Abstract | Full Text |

Ali TÜRKER , F.Özlem GÜZEL, Gülay ÖZALTIN TÜRKER, Feridun DUMAN  
A Proposal of Branding Water-Based Recreational Activities Within The Destination Management Project in The Dalaman Basin, Muğla, Turkey Ss, 53-69
Destinasyon Yönetimi Projesi Kapsamında Dalaman Havzasında Yer Alan Suya Dayalı Rekreasyon Faaliyetlerinin Markalaştırılması Önerisi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS178
Summary | Abstract | Full Text |

Gülay Özaltın TÜRKER , Ali TÜRKER, F. Özlem GÜZEL  
Turistik Ürün Çeşitlendirmesi Kapsamında Dalyan Destinasyonunun Rekreasyon Potansiyelinin Değerlendirilmesi Ss, 70-86
The Evaluation of the Recreation Potential of Dalyan Destination within the Tourism Product Diversification
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS179
Summary | Abstract | Full Text |

Serkan BAĞKESEN , Veysel BOZALİ, Bayram DEMİRELLİ, Esra BAYRAK  
Determinating of Smoking Habits of People Who Do Sports and Fitness in Elazığ Ss, 87-100
Elazığ’daki Fitness ve Sporla İlgilenenlerin Sigara Kullanım Alışkanlıklarının Belirlenmesi
abortion pros read abortion photos

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS180
Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet Kumartaşlı , Ramazan TOPUZ, Serkan DAĞDELEN  
Evaluating Motoric Performance of 10-12 Age Group Football Players Ss, 101-113
10-12 Yaş Grubu Futbolcuların Motorik Performansının Değerlendirilmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS181
Summary | Abstract | Full Text |

Yılmaz KAPLAN , Cihan AKKAYA  
Sports Culture and Sports in Turkey Ss, 114-119
Spor Kültürü ve Türkiye'de Spor
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS182
Summary | Abstract | Full Text |

Yılmaz Kaplan , Güney ÇETİNKAYA  
Socialization via Sport- Process of Re-socialization Ss, 120-125
Spor Yoluyla Toplumsallaşma-Yeniden Toplumsallaşma Süreci
abortion pros read abortion photos

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS183
Summary | Abstract | Full Text |

Mine TURGUT , Esra BAYRAK, Muhammet BAŞ  
Determining the Nourishment Knowledge and Habits of the Disabled Children Families Ss, 126-135
Engelli Çocukların Ailelerinin Beslenme Bilgi Ve Davranışlarının Belirlenmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS184
Summary | Abstract | Full Text |

Abdullah Selim KAPLAN , Selman Burak UĞURLU, Ömer PAMUK, Özgür ÖZDEMİR, İ. Ethem HİNDİSTAN, Y. Gül ÖZKAYA  
Effect of sport massage on pressure pain threshold and tolerance in athletes under eccentric exercise Ss, 136-146
Effect of sport massage on pressure pain threshold and tolerance in athletes under eccentric exercise
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS185
Summary | Abstract | Full Text |

Selman Burak UĞURLU , Abdullah Selim KAPLAN, Ömer PAMUK, Özgür ÖZDEMİR, İ. Ethem HİNDİSTAN, Y.Gül ÖZKAYA  
Effect of transcutaneous electromyostimulation on pressure pain threshold and tolerance in athletes under eccentric exercise Ss, 147-158

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS186
Summary | Abstract | Full Text |

Aliye GÜNDOĞDU , Özgür ÖZDEMİR, Ömer PAMUK, İ. Ethem HİNDİSTAN, Y. Gül ÖZKAYA  
The effect of simultaneously performed cognitive task and physical exercise on pressure pain threshold and tolerance in athletes Ss, 159-169
The effect of simultaneously performed cognitive task and physical exercise on pressure pain threshold and tolerance in athletes
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS187
Summary | Abstract | Full Text |

Yakup Akif AFYON , Erhan IŞIKDEMİR  
The Investigation of the Reaction Time of Goalkeepers Performing at the Football Teams in Muğla BAL Super And Amateur League Ss, 170-176
Muğla İlinde BAL Ligi ve Süper Amatör Ligde Mücadele Eden Takımlarda Görev Yapan Kalecilerin Reaksiyon Zamanlarının İncelenmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS188
Summary | Abstract | Full Text |

Cihan AKKAYA , Yılmaz KAPLAN  
Women in Sports Media in the Context of Gender Ss, 177-182
Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Spor Medyasında Kadın
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS189
Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet KAÇAR , Murat ÖZMADEN, Arif ŞAHİN  
Recreation Demands of Customers in Thermal Tourism Establishments: Case of Balikesir Province Ss, 183-190
Termal Turizm İşletmelerinden Müşterilerin Rekreasyon Talebi “Balıkesir İli Örneği”
abortion pros read abortion photos

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS190
Summary | Abstract | Full Text |

Elif Zeynep ÖZER , Fatih ÇAVUŞOĞLU  
The Effect of Local Events to Rural Tourism as a Recreational Activity Ss, 191-202
Rekreasyonel Bir Faaliyet Olarak Yerel Etkinliklerin Kırsal Turizme Etkisi
abortion pros read abortion photos

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS191
Summary | Abstract | Full Text |

Özer MERDAN  
Children Engaged in Active Sports ( 8-17 Years ) Who Interpersonal Cognitive Distortions That Exhibitions Investigation by Several Variables Ss, 203-210
Aktif Spor Yapan Çocukların (8-17 Yaş) Kişilerarası İlişkilerde Sergiledikleri Bilişsel Çarpıtmaların Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS192
Summary | Abstract | Full Text |

Murat KOÇYİĞİT , Mustafa YILDIZ  
The Recreation Applications in Local Administrations: The Sample of Konya City Ss, 211-223
Yerel Yönetimlerde Rekreasyon Uygulamaları: Konya Örneği
abortion pros read abortion photos

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS193
Summary | Abstract | Full Text |

Yeliz ÖZVEREN , Bahtiyar ÖZÇALDIRAN, Onur ORAL  
Examining the Effects of Long Term Exercise Training on Some Physical and Physiological Parameters of 12-15 Years Old Children Ss, 224-233
Uzun Süreli Egzersiz Eğitiminin 12–15 Yaş Çocuklarında Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Parametreleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS194
Summary | Abstract | Full Text |

Yeliz ÖZVEREN , Bahtiyar ÖZÇALDIRAN  
Examining Effects of Volleyball Trainings on Some Respiration and Circulation Parameters of 11-14 Years Old Female Test Subjects Ss, 234-241
Voleybol Antrenmanlarının 11-14 Yaş Grubu Kız Öğrencilerin Bazı Solunum ve Dolaşım Parametreleri Üzerine Etkileri
abortion pros read abortion photos

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS195
Summary | Abstract | Full Text |

Mine TURGUT , Buse ARGUN, Mücahit SARIKAYA, Vedat ÇINAR  
The Evaluation of the Nutritional Habits of Athletes Between the Ages of 17-18 Who Perform the Swimming Sports Ss, 242-254
17–18 Yaşlarındaki Yüzme Sporu Yapan Sporcuların Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS196
Summary | Abstract | Full Text |

İbrahim Kubilay TÜRKAY , Ebru DİNÇER, Özgür DİNÇER  
Making the Objectives of I Ss, 255-260
Bireylerin Spor Yapma Amaçlarının Beden Kitle İndeksi, Yaş ve Cinsiyete Göre İncelenmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS197
Summary | Abstract | Full Text |

Şaban ÜNVER , Gül ÇAVUŞOĞLU, İzzet İSLAMOĞLU  
A Comparison of Self-Esteem of Sports Sciences and Theology Faculty Students Ss, 261-270
Spor Bilimleri ve İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Benlik Saygısı ve Psikosomatik Belirtilerinin Karşılaştırılması
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS198
Summary | Abstract | Full Text |

İzzet İSLAMOĞLU , Ali İMAMOĞLU, Gül ÇAVUŞOĞLU  
Verçenik Plateau Alternative Tourism and Recreational Activities Ss, 271-282
Verçenik Yaylası’nın Alternatif Turizmi ve Rekreasyonel Faaliyetlerinin Belirlenmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS199
Summary | Abstract | Full Text |

Asena DORSAN , Gözde KOÇ, Elif KÖSE, Emine BAL, Erkan ÇALIŞKAN  
The Effect of 12 Weeks Dance Education on Physical Fitness Values At Mentally Retarded Children Ss, 283-286
The Effect of 12 Weeks Dance Education on Physical Fitness Values At Mentally Retarded Children
abortion pros read abortion photos

Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS200
Summary | Abstract | Full Text |

Celal ORAL , Abdurrahman AKTOP  
Investigation of Exercise Self - Efficacy and Stage of Exercise Behavior Change in University Students Ss, 287-300
Üniversite Öğrencilerinin Egzersiz Öz yeterlik Düzeyleri ve Egzersiz Davranış Değişim Basamaklarının İncelenmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS201
Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements

    Call for papers

    Dear authors,

    We only accept topics related to different disciplines of sport sciences since the first issue of our fifth volume. Therefore, please do not submit any kinds of research which is not directly connected to the sports field. Also be sure that you formatted your proposals according to the author guidelines of the journal. Submitting your articles to our journal will definitely mean that your articles haven't been published or sent elsewhere for publication. 

    Our journal solely functions on open access policy and we would definitely be happy to see that authors are exploring and using articles printed in our journal. Address :ISCSA Office: Menekse Sok. No:7/71 Balkanoglu Is Hani Kizilay, Cankaya, Ankara, TURKEY
Telephone :03123190289 Fax :03123190289
Email :editor@iscsjournal.com - turkmenm@yahoo.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri